Ochrana kritické infrastruktury SŽDC, s.o.

Datum a čas konání: 9. 12. 2019, 13:15 - 14:45
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMD311
GPS souřadnice: 49.777546N; 18.218759E
Mapa:
Přednáška Ing. Radima Pittnera ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Dne 9. 12. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství uskuteční přednáška Ing. Radima Pittnera ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na téma Ochrana kritické infrastruktury SŽDC, s.o.

Přednáška je určena studentům druhého ročníku navazujícího magisterského studia, oboru Bezpečnostní plánování a oboru Technická bezpečnost osob a majetku, a to v rámci výuky předmětu Ochrana kritické infrastruktury.

Přednáška bude zaměřena na praktické poznatky ochrany prvků kritické infrastruktury v rámci fungování státní organizace Správa železniční dopravní cesty, na zajišťování kontinuity činnosti organizace a na stránku plnění požadavků na subjekt kritické infrastruktury.

Kapacita místnosti umožňuje účast i dalším studentům či zájemcům o danou problematiku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava