Kritická infrastruktura elektroenergetiky

Datum a čas konání: 2. 12. 2019, 13:15 - 14:45
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMD311
GPS souřadnice: 49.777546N; 18.218759E
Mapa:
Přednáška doc. Ing. Martina Hromady, Ph.D. z Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Dne 2. 12. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství uskuteční přednáška doc. Ing. Martina Hromady, Ph.D. z Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na téma Kritická infrastruktura elektroenergetiky.

Přednáška je určena studentům druhého ročníku navazujícího magisterského studia, oboru Bezpečnostní plánování a oboru Technická bezpečnost osob a majetku, a to v rámci výuky předmětu Ochrana kritické infrastruktury.

Kapacita místnosti umožňuje účast i dalším studentům či zájemcům o danou problematiku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava