Zastoupení FBI na mezinárodní konferenci Critical Infrastructure Protection & Resilience in Europe

Ve dnech 14. - 16. října 2019 se zúčastnil doc. Ing. David Řehák, Ph.D. mezinárodní konference Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe (CIPRE), která se konala pod záštitou International Association of Critical Infrastructure Protection Professionals (IACIPP) v italském Miláně.
info-image

Podstatou konference bylo představení aktuálních politických a odborných trendů v oblasti ochrany kritické infrastruktury a organizace sekčních debat v oblasti Physical Security a Cyber Security s předními evropskými odborníky. Na základě výsledků jednání s chairmany IACIPP Johnem Donlonem a Neilem Walkerem byla Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava, jakožto člen IACIPP, přizvána ke spolupořádání konference CIPRE v roce 2021, která se uskuteční v Praze.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava