Návštěva poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR

Dne 24. října 2019 proběhla návštěva poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR studentů oboru HPKŘ a BPL.
info-image

Dne 24. října 2019 na pozvání absolventa FBI, poslance Ing. Pavla Růžičky, proběhla návštěva poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR studentů oboru Havarijní plánování a krizové řízení a Bezpečnostní plánování.


© 2019 VŠB-TU Ostrava