Příjem přihlášek na Mezinárodní Masarykovu konferenci

Aktuálně byl spuštěn příjem přihlášek na jubilejní 10. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019.

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019

Termín: 16. - 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Instrukce pro formátování textu k publikování: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány journalu AD ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).


© 2019 VŠB-TU Ostrava