Cena poroty České betonářské společnosti ČSSI

V letošním 12. ročníku soutěže České betonářské společnosti o vynikající bakalářskou práci uspěl student Bc. Vít Němčic z Fakulty stavební.

V kategorii Inženýrské konstrukce byla udělena Cena poroty za práci s názvem Sanace a rekonstrukce silničního trámového mostu z prefabrikovaných nosníků. Porota cenu udělila za rozsáhlé rešeršní zpracování problematiky mostů z prefabrikovaných noníků typu KA a to jak jejich vývoje, statického působení a nejběžnějších vad vzniklých během jejich provozu. Dále za konkrétní příklady diagnostiky a vzorový návrh na možný způsob sanace a studii ručního výpočtu ohybových momentů v porovnání s dostupným software.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.


© 2019 VŠB-TU Ostrava