Přihlášky nových projektů SGS

Od 1. 11. do 20. 12. 2019 lze podávat přihlášky projektů SGS na rok 2020

Od 1. 11. – 20. 12. 2019 lze podávat přihlášky nových projektů SGS na rok 2020. A to elektronicky prostřednictvím informačního systému GaP.
Vytištěnou a podepsanou přihlášku odevzdá odpovědný řešitel projektu do 20. 12. 2019 paní Ing. Petře Florčinské, č. dveří A 237.


© 2019 VŠB-TU Ostrava