Nástroje environmentální bezpečnosti - 1. část

Datum a čas konání: 18. 11. 2019, 13:15 - 14:45
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMF304
GPS souřadnice: 49.776776N; 18.219126E
Mapa:
Přednáška doc. Ing. Aleny Oulehlové, Ph.D. z Fakulty vojenského leadershipu, Univerzity obrany v Brně.

Dne 18. 11. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství uskuteční přednáška doc. Ing. Aleny Oulehlové, Ph.D., z Fakulty vojenského leadershipu, Univerzity obrany v Brně, na téma Nástroje environmentální bezpečnosti.

Přednáška je určena studentům čtvrtého ročníku bakalářského studia, oboru Havarijní plánování a krizové řízení, a to v rámci výuky předmětu Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost.

Téma je rozděleno na dvě části. První část bude přednášena dne 18. 11. 2019 (13:15-14:45, LumF304) a druhá část pak 25. 11. 2019 (13:15-14:45, LumF304).


© 2019 VŠB-TU Ostrava