Mikulášské sportovní akce!

KTVS ve spolupráci s VSK VŠB - TU Ostrava zve všechny studenty a zaměstnance na sportovní akce konající se v závěru roku.

 Těšit se můžete na badminton, florbal, tenis, volejbal, aerobik a veslování. Více informací k akcím najdete na plakátech u jednotlivých sportů.


© 2019 VŠB-TU Ostrava