Možnosti využití materiálu a techniky Správy státních hmotných rezerv při řešení MU a KS

Datum a čas konání: 12. 11. 2019, 14:15 - 15:45
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LumC104
GPS souřadnice: 49.777260N; 18.218212E
Mapa:
Přednáška Ing. Štefana Mihoka ze Správy státních hmotných rezerv.

Dne 3. 12. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství uskuteční přednáška Ing. Štefana Mihoka ze Správy státních hmotných rezerv, na téma Možnosti využití materiálu a techniky Správy státních hmotných rezerv při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Přednáška je určena studentům druhého ročníku bakalářského studia, a to v rámci výuky předmětu Krizový management I.

Kapacita přednáškové místnosti poskytuje možnost účasti i dalším studentům a zájemcům o danou problematiku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava