Petr Vodstrčil promován docentem

Petr Vodstrčil promován docentem v oboru Aplikovaná matematika

Náš kolega Petr Vodstrčil úspěšně obhájil habilitační práci "Některé důležité nerovnosti a jejich aplikace" a 14.listopadu byl promován docentem v oboru Aplikovaná matematika.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava