Hodnocení projektů IRP-RPP na FBI VŠB - TU Ostrava

V souladu se směrnicí děkana FBI_SME_15_001 Hodnocení projektů IRP-RPP na FBI, proběhlo dne 4. listopadu 2019 hodnocení projektů IRP – RPP pro rok 2020.

Projekty schválené děkanem fakulty jsou uvedeny v příloze.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava