VŠB-TUO v TOP3 Škola doporučená zaměstnavateli

Známe výsledky letošního ročníku ankety Škola doporučená zaměstnavateli.

VŠB – Technická univerzita Ostrava skončila v celkovém pořadí univerzit podle součtu bodů fakult na krásném třetím místě. Obdržela 2872 bodů. Výborně se umístila také Fakulta strojní, která měla 1341 bodů a v kategorii fakult se umístila na druhém místě. Desátá skončila Fakulta elektrotechniky a informatiky s 521 body. 

Fakulty.

Hodnocení se letos zúčastnilo 532 zaměstnavatelů, primárně firmy bodují fakulty a pořadí vysokých škol celkem je součtem bodu jednotlivých fakult každé univerzity.


© 2019 VŠB-TU Ostrava