Zasedání Akademického senátu

Datum a čas konání: 26. 11. 2019, 12:00
Místo konání: D206
GPS souřadnice: 49.834013N; 18.164159E
Mapa:
Pozvánka na zasedání Akademického senátu.

Program:

  1. Schválení programu jednání
  2. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Průmyslový design“ na FS VŠB-TUO – v českém jazyce
  3. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/ v sekci „Pracovní dokumenty s možností připomínkování“.


© 2019 VŠB-TU Ostrava