Úřednice/Úředník na úseku investic (Kraj Vysočina)

Nabídka pracovní příležitosti
info-image

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici: úřednice/úředník na úseku investic (odboru majetkového, s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava).

Náplň práce

 • Zajišťuje zpracování technicko-ekonomických zadání investiční a neinvestiční výstavby kraje, stavebních a investičních záměrů a technických projektových studií;
 • koordinuje přípravu a realizaci investic včetně koordinace finančního zajišťování investic;
 • zajišťuje a koordinuje předprojektovou a projektovou přípravu a další technické, provozní, obchodní a organizační záležitosti, řeší rozpory včetně zpracování podkladů a posouzení;
 • zajišťuje kontraktace a koordinaci účastníků investic.

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu;
 • vzdělání stavebního směru;
 • orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost obecně závazných předpisů z oblasti stavebního práva;
 • schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení;
 • samostatné uvažování a organizační schopnosti;
 • komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání;
 • vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů;
 • dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software;
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností.

Nabízíme

 • Perspektivní pozici;
 • zázemí stabilní organizace;
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • zahájení pracovního poměru po ukončení výběrového řízení;
 • plný pracovní úvazek;
 • 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1);
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování;
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program.

Doplňující informace

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 1. 2020 do 12.00 hod.

Více informací v přiloženém letáku.

Kontakt

Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.


© 2020 VŠB-TU Ostrava