Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

foto talent2

Projekt k+ talentový program je první ucelený program v rámci Kariérního centra VŠB-TUO s talentovým, osobnostním a motivačním profilováním pro studenty. Program se zaměřuje na odhalení osobního potenciálu studentů a jejich předpoklady pro jejich budoucí kariéru, ať už se budou zaměřovat na podnikatelskou dráhu nebo se budou chtít uplatnit v zaměstnaneckém poměru.

Jak vypadal 2. ročník 2020/2021?

Do talentového programu se mohli studenti zapojit zaslanou přihláškou a úspěšným absolvováním individuálních pohovorů. Vybráno bylo 30 studentů z celkového počtu 55 přihlášek. V letošním roce s ohledem na striktní pravidla nebylo možné realizovat Assessment centrum tak, jako tomu bylo v pilotním ročníku programu a pohovory se mohly konat jen individuálně prezenční formou nebo online.

Po ukončení individuálních pohovorů bylo finálně do programu zařazeno 11 studentů, a to ze 3 fakult VŠB-TUO (EkF, FAST a FMT). Program byla zahájen 3denním setkáním konaném ve dnech 13. – 15. 10. 2020 a trval až do závěrečné certifikace dne 4. 5. 2021. Celý ročník musel být s ohledem na distanční formu zajištěn i kvalitní interní technickou podporou.

Z jakých bloků se program skládal?

 • nalezení osobního potenciálu (výsledky testu CliftonStrengths® od Gallup® a metoda osobního canvasu)
 • individuální konzultace
 • doplňkové soft skills dle výběru studentů
 • tvorba kariérního portfolia pro efektivní vstup na trh práce
 • setkání s firmami v rámci Brokerage Event a závěrečná certifikace v rámci Boom Fest

Celoroční talentový program zahrnoval kromě workshopů, individuálních konzultací i půldenní setkání ke vzájemnému sdílení pokroku, dojmů a toho, kam se studenti posunuli a co je čeká dál. Důležitou součástí těchto setkání ke sdílení byla jejich vlastní sebeprezentace. Součástí programu bylo i setkání s inspirativními lidmi.
Celkem se jednalo o 60 hodin intenzivní práce od 10/2020 - 05/2021, doplněné o případné samostudium z různých zdrojů, podrobněji náplň programu zde:

 1. blok: Osobní potenciál – 13. – 15. 10 2020 (v délce trvání 6 hodin), v rámci něhož zazněl motivační úvod do celého programu a kde jsme se seznámili se dvěma metodikami k sebepoznání (metoda osobního canvasu a využití výsledků testu CliftonStrengths® od společnosti Gallup®),

 2. blok: Individuální konzultace – 10/2020 – 01/2021 (v délce trvání 9 hodin na každého studenta), věnované rozboru silných i slabších stránek každého ze studentů právě na základě výsledků testu CliftonStrengths® od společnosti Gallup®, dále pak konzultacím k nalezení jedinečného místa/role v životě a práci s osobním canvasem. Všechny individuální konzultace byly zajištění interními lektory, kouči a mentory KC VŠB-TUO (jmenovitě Janem Adamem Plačkem – garant metody osobního canvasu a Kateřinou Kučovou – garantkou talentových konzultací dle CliftonStrengths®).

 3. blok: Rozvoj soft skills – 12/2021 – 02/2021 (v délce trvání 13 hodin)

  Dvě ze tří témat si mohli studenti zvolit sami na základě vlastního výběru.

  o Sebeprezentace a prodej myšlenky – 3. a 10. 12. 2020 (v délce trvání 5 hodin), kde se jednalo o rozvoj sebeprezentačních dovedností a nácvik komunikačních a prezentačních technik, které bylo možné použít v závěrečné fázi u prezentace před firmami ve snaze umět prodat svůj potenciál, externí lektor: Lukáš Hrdlička, Presenation

  o Práce se stresem – 3. 2. 2021 (v délce trvání 3 hodin) – jak zvládat zátěžové situace, které denně život přináší (na základě výběru studentů z různých témat), externí lektorka: PhDr. Pavla Šňupárková, klinická psycholožka

  o Emoce jako zpětná vazba – 25. 2. 2021 (v délce trvání 2 hodin) – jak zvládat emoce a naučit se je vnímat a kontrolovat (na základě výběru studentů z různých témat), interní lektor: Jan Adam Plaček, CPI VŠB-TUO

 4. blok: Business&Career (v délce trvání 16 hodin), při němž si studenti mohli vyzkoušet jedinečnou možnost účasti v Assessment centru a získat tak tuto cennou zkušenost s velmi častým způsobem výběrového řízení ve firmách (zajištěno externě společností Congroo), dále vypracovali svá CV v češtině (případně i angličtině) na základě nejaktuálnějších doporučení KC VŠB-TUO, vytvořili si, nebo aktualizovali svůj profil na LinkedInu a připravili si své prezentační medailonky k závěrečné Brokerage Event pro firmy. Celým blokem prováděli interní lektoři a mentoři (jmenovitě Michaela Matochová, David Hibler, Kateřina Kučová a Boris Dunaj)
 5. Závěrečný blok (v délce trvání 9 hodin): byl realizován formou Brokerage Event (dvoustranná online jednání s firmami) a zakončením programu spolu se závěrečnou certifikací s týmem KC VŠB-TUO formou Boom Fest.

 • Brokerage Event – nabídku spolupráce k letošním online rozhovorům „nanečisto“, které se letos konaly dne 27. 4. 2021, a poskytnutí zpětné vazby studentům přijalo celkem 11 firem, jmenovitě:

  1. Advisio marketing, s.r.o.
  2. Coca-Cola
  3. H1K Architecture
  4. Kofola Československo, a.s.
  5. KPMG Česká republika
  6. Nestlé Česko, s.r.o.
  7. Porsche Engineering
  8. Projekt studio
  9. ŠKODA AUTO a.s.
  10. Talentwork, s.r.o.
  11. TRIMILL, a.s.

Podařilo se zrealizovat celkem 32 online schůzek mezi 11 firmami a 11 studenty. Všechny firmy měly z online setkání velmi pozitivní dojmy, kladně hodnotili připravenost studentů (některé využili možnosti vést rozhovor se studentem i v angličtině a zjistit tak jejich schopnost pružně reagovat), osobitý projev i vysokou motivovanost pro osobní rozvoj, což se zračí v jejich velkém potenciálu do budoucna.

 • Boom Fest – v rámci závěrečného dne 4. 5. 2021 proběhlo shrnutí celého programu a jeho jednotlivých částí nejen z pohledu organizátorů, ale i studentů (Tops&Valleys). Studentům byla rovněž předána obecně platná zpětná vazba, kterou se podařilo získat k jednotlivým studentům přímo z vyplněných dotazníků od firem a zaměstnavatelů účastnících se Brokerage Event. Po něm následovala nabídka dalších možností včetně placených stáží, které studenti mohou pro získání praxe využít přímo v rámci KC VŠB-TUO.

Podmínky k závěrečné certifikaci (90% účast na jednotlivých setkáních a splnění dílčích úkolů v průběhu celého programu) splnilo celkem 10 studentů z 11, kteří obdrželi závěrečný certifikát o absolvování k+talent programu.

SHRNUTÍ - Co student získal?

 1. Sebepoznání – odhalení vlastních talentů a rozvoj silných stránek využitelných v lepším osobním i profesním uplatnění (podnikání x zaměstnání)
 2. Sebeprezentace – schopnost sebeprezentace využitelná pro získání profesních spoluprací, ale i lepšího uplatnění na projektech
 3. Sebevzdělání – další osobnostní rozvoj
 4. Konzultant po celou dobu běhu talentového programu
 5. Individuální přístup
 6. Propojení s praxí –závěrečná Brokerage Event se zástupci firem
 7. V dalších letech pak zařazení na setkáních ambassadorů programu

Máte chuť se účastnit dalšího ročníku? Začínáme od září!

Napište nám na karierni.centrum@vsb.cz