Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborný asistent na Katedře metalurgie a slévárenství (FMT VŠB - TU Ostrava )

Děkanka Fakulty materiálově-technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení

1 místa akademického pracovníka - odborný asistentna Katedře metalurgie a slévárenství

Požadavky

  •  ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně se zaměřením na slévárenské technologie;
  • ukončené doktorské studium nebo předpoklad úspěšného ukončení doktorského studia daného zaměření;
  • praxe ve slévárenském či příbuzném výrobním podniku min. 5 let;
  • zkušenost s řešením výzkumných projektů;
  • předpoklady pro práci v oblasti výroby uměleckých odlitků;
  • předpoklady pro pedagogickou činnost;
  • předpoklad dalšího odborného růstu;
  • aktivní znalost angličtiny.

Doplňující informace

Přihlášky, doložené strukturovaným životopisem zaměřeným na průběh odborné a pedagogické praxe, kopiemi dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných příslušných titulech a doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých a odborných prací zejména za poslední 3 roky, přehled absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních nebo další doklady osvědčující vědeckou nebo jinou kvalifikaci a komentář k míře naplnění výše uvedených požadavků, zasílejte do 30 dnů po uveřejnění výběrového řízení

na adresu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

      děkanát Fakulty materiálově-technologické

                  17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Kontakt

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

děkanát Fakulty materiálově-technologické

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Vloženo: 4. 8. 2020
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět