Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 17. 5. 2021!

Civilní ochrana v kontextu mezinárodního práva

 17. 2. 2021, 14:15 - 15:45
 Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Přednáška doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., prezidenta Českého červeného kříže

Dne 17. 2. 2021 se uskuteční přednáška doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., prezidenta Českého červeného kříže, na téma Civilní ochrana v kontextu mezinárodního práva. 

Přednáška je součástí výuky předmětu Ochrana obyvatelstva III a je určena pro studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia, oboru Bezpečnostní plánování.

Vzhledem k současné situaci bude přednáška probíhat online formou prostřednictvím systému MS Teams. Přednáška proběhne od 14:15 do 15:45.

K přednášce se mohou připojit i další zájemci o danou problematiku. Je však potřeba o případném zájmu informovat doc. Řeháka, který zajistí přiřazení do týmu dané přednášky, a to nejpozději do 15. 2. 2021.

Vloženo: 8. 2. 2021
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 050 - Katedra ochrany obyvatelstva
Zpět