Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 18. 5. 2021!

Jednání Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství

 18. 5. 2021, 14:00
 On-line MS TEAMS
Pozvánka na jednání Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Dle usnesení Vlády ČR a Příkazu rektora v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 se jednání AS FBI, VŠB-TUO uskuteční on-line formou přes MS Teams. Jestliže nejste členem senátu, či hostem, a chcete se jednání zúčastnit, napište, prosím předsedovi, Ing. Petru Bitalovi, Ph.D. na email: petr.bitala@vsb.cz nejpozději 18. května 2021 do 12:00 hod., aby Vám byl umožněn přístup na jednání.

Program jednání:

  1. Úvod.
  2. Schválení programu jednání.
  3. Projednání “Zprávy o realizaci strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FBI za rok 2020“.
  4. Projednání a schválení “Výroční zprávy o činnosti FBI za rok 2020, vč. výroční zprávy o hospodaření za rok 2020“.
  5. Projednání a schválení „Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 2021 - 2027 FBI“.
  6. Projednání “Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FBI na rok 2021“.
  7. Různé.

 

Vloženo: 13. 5. 2021
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Zpět