Inzerce

Možnosti propagace a inzerce vaší společnosti:

  1. Inzerce volných pracovních nabídek, nabídek stáží a trainee programů na webových stránkách, viz. ceník pracovních nabídek.
  2. Inzerce v časopisu Alumni, který je zdarma distribuován absolventům a na VŠB-TUO. Časopis vychází 2x ročně v červnu a v prosinci daného roku v nákladu cca 5tis. ks, viz. ceník pracovních nabídek.
  3. Inzerce na nástěnce Kariérního centra.

© 2018 VŠB-TU Ostrava