Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíl

 • rozvoj kreativního přístupu studentů k podnikání a podnikavosti,
 • týmová spolupráce při rozvíjení podnikatelského nápadu a jeho
 • přerodu do reálného businessu,
 • mezifakultní spolupráce.

Co předmět nabízí?

 • rozvíjení podnikatelského nadání,
 • podpora našich mentorů, expertů z praxe a úspěšných startupistů,
 • motivace k podnikání, překonání počátečních bariér a nalezení originálních způsobů řešení pro rozjezd podnikání,
 • podnikání „na vlastní kůži“ a otestování na konkrétních příkladech a modelových situacích

Výskyt v studijních plánech

FEI (5. ročník)

všechny studijní obory

FMT (4. ročník)

studijní obor: Ekonomika a management v průmyslu

FBI

všechny ročníky

EKF (4. ročník)

studijní obory: Ekonomika podniku, Management,
Marketing a obchod, Účetnictví a daně

FAST (4. ročník)

všechny studijní obory

FS a HGF

předmět je zařazen ve studijních plánech jako povinně volitelný předmět v AJ
verzi.

Zakončení předmětu:

 • Průběžné plnění zadaných domácích úkolú
 • Prezentace semestrálního projektu
 • Klasifikovaný zápočet (pouze EKF)

Kontaktní osoby

Metodik volitelného předmětu

kucova (1)_kontakt

Kateřina Kučová
Tel.: +420 597 329 160
E-mail: katerina.ku
cova@vsb.cz

Odborný garant volitelného předmětu

hanka š.

Hana Štverková
Tel.: +420 596 992 217
E-mail: hana.stverkova@vsb.cz

Garant volitelného předmětu

andy

Andrea Šimoníková
Tel.: +420 597 329 193
E-mail: andrea.simonikova@vsb.cz

Mentor

adam.

Jan Adam Plaček
Tel.: +420 731 552 258
E-mail: jan.adam.placek@vsb.cz

12 důvodů, proč studovat předmět START-UP PODNIKÁNÍ

Svěže vás protáhne světem startupového podnikání.

Rozvine vaše kreativní myšlení směrem k podnikání.

Pomůže vám nalézt a rozvinout osobní potenciál.

Přihlašte se do startupového programu GREEN LIGHT a získejte 4 kredity. 

Naučí vás, jak přetvořit nápad v reálný produkt či službu.

Těšit se můžete na zážitkové metody výuky.

Podněcuje účastníky k týmové spolupráci.
Do výuky jsou zapojeni úspěšní podnikatelé.

Protože vaši starší spolužáci si to prostě užili.

Povedou vás lidé, které to baví…a s nimi to bude bavit i Vás.

Díky velkému zájmu výuka probíhá v aule VŠB-TUO.
Každý letní semestr jsme tady pro vás!