Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přihlášení na testování

Mám zájem o Přihlášení
Bochumský osobnostní dotazník Přihlásit se
Strategie zvládání stresu Přihlásit se
Všechny testy Přihlásit se

1. Bochumský osobnostní dotazník - BIP - Hogrefe Testcentrum (vyhodnocení online)

Je osobnostní dotazník, který vám na základě odpovědí ukazuje osobnostní vlastnosti vztažené k práci. Zaměřuje se na přístup k práci, pracovní chování, sociální kompetence a psychickou konstituci.
Vyplnění tohoto testu trvá cca 30-45 minut. Následně obdržíte výslednou zprávu, včetně grafického znázornění jednotlivých položek. Můžete si tak ujasnit své silné a slabé stránky a lépe se připravit k pracovnímu pohovoru. Dotazník je vhodný i při plánování kariéry, abyste se lépe zorientovali ve svém pracovním zařazení.

2. Strategie zvládání stresu - SVF 78 - Hogrefe Testcentrum (konzultace výsledků s poradcem)

Každý se občas dostane do situace, která mu není příjemná. Někdy jednáme pod tlakem „jsme ve stresu“. V průběhu života si vytváříme strategie, kterými zátěž zvládáme. Některé si uvědomujeme a plánujeme je, jiné děláme automaticky. Aktivně se snažíme zátěž překonat. Výsledek testu vám pomůže uvědomit si, které strategie posilovat, a na které je dobré zapomenout. Vyplnění testu trvá cca 15 minut. Výsledek testu vám bude interpretován naší externí kariérní poradkyní online nebo na osobním setkání.

Na interpretaci testu spolupracujeme s PhDr., Mgr. Pavlou Šňupárkovou. Pavla je zodpovědným a diskrétním poradcem vnímající potřeby druhých. 

Pavlou Šňupárkovou 600x600

Pozn.: Doporučujeme si udělat oba testy.