Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chcete zjistit svůj osobní potenciál a kam profesně směřovat? Přihlaste se a online vyplňte testy, kterými zjistíte své osobnostní rysy, způsob, jakým reagujete na stres a silné stránky, o které se můžete opřít. Dva dotazníky, každý z nich trvá cca 25 minut. Poté si na základě výsledků domluvíte osobní konzultaci se zpětnou vazbou. Definujete svůj potenciál a jak jej rozvíjet. Na svých slabinách naproti tomu můžete cíleně zapracovat. To vám usnadní vybrat si v budoucnosti vhodné zaměstnání a dobře se na něj připravit. 

Kariérní centrum VŠB - TU Ostrava spolupracuje s PhDr., Mgr. Pavlou Šňupárkovou. Pavla je zodpovědným a diskrétním poradcem vnímající potřeby druhých. 

1. Hogrefe Testcentrum - BIP - Bochumský osobnostní dotazník

Je osobnostní dotazník, který na základě vašich odpovědí ukazuje osobnostní vlastnosti, vztažené k práci. Zaměřuje se na přístup k práci, pracovní chování, sociální kompetence a psychickou konstituci.
Při interpretaci obdržíte výslednou zprávu, včetně grafického znázornění jednotlivých položek. Můžete si tak ujasnit své silné a slabé stránky a lépe se připravit k pracovnímu pohovoru. Dotazník je vhodný i při plánování kariéry, abyste se lépe zorientovali ve svém pracovním zařazení.

2. Hogrefe Testcentrum - SVF 78 - Strategie zvládání stresu

Každý se dostáváme do situací, které nám nejsou příjemné. Někdy jednáme „pod tlakem, jsme ve stresu“. V průběhu života si vytváříme strategie, kterými zátěž zvládáme. Některé si uvědomujeme a plánujeme je. Aktivně se snažíme zátěž překonat. Zatímco jiné se objevují automaticky, neplánovitě. V testu se dozvíte, jaké strategie využíváte vy. Můžete si uvědomit, které z nich jsou užitečné a které vám mohou naopak škodit. Během interpretace vám poradíme, které strategie posilovat a na které je dobré zapomenout.

Doporučujeme udělat si oba testy!

Přihlášení na testování

Prosím, vyberte způsob, kterým se chcete přihlásit na následující akci:

Bochumský osobnostní dotazník
Strategie zvládání stresu

Zpět na seznam akcí