Další nabídky programů a stipendií

Programy a nabídky nad rámec meziuniverzitních dohod, další možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí. Tyto stipendijní pobyty si musí studenti zařídit sami.
Jedná se o pobyty organizované Domem zahraničních služeb MŠMT, neziskovými vládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evropskou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, institucemi vázanými na velvyslanectví cílové země.

Odkazy na vybrané programy:
Akademická informační agentura DZS MŠMT (AIA)
-          CEEPUS
-          AKTION
-          International Visegrad Fund
-          SCIEX-NMSch Švýcarska
-          Norské fondy a fondy EHP
 
Další nabídky stáží, stipendií, letních škol a jazykových kurzů:
-   APEX
-   CEFRES
-   EURODESK
-   GWI
-   Symptoma


© 2019 VŠB-TU Ostrava