Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Blenden Intensive Programmes

BIP je krátkodobý intenzivní program využívající inovativní způsoby výuky kombinací fyzické a virtuální aktivity.

Základní podmínky
 • fyzická aktivita může být v délce min. 5 a max. 30 dní,
 • virtuální aktivita je povinná,
 • studenti musí získat nejméně 3 kredity,
 • studenti mají nárok na pobytové náklady (do 14. dne aktivity - 70 EUR/den, od 15. do 30. dne aktivity - 50 EUR/den),
 • studenti s omezenými příležitostmi mají nárok na cestovní náklady i na další finanční podporu,
 • příklady: letní školy, terénní exkurze, terénní výzkumy, projekty umělecké a tvůrčí činnosti, společné projekty či intenzivní kurzy v menším počtu studentů, apod.
Výběrové řízení a nabídka BIPů

Výběr studentů, kteří se účastní BIPů, je realizován na základě výběrového řízení ke konkrétnímu BIPu. Sleduj proto nabídků své fakulty nebo kontaktuj fakultního koordinátora, který bude mít přehled o BIP programech zahraničních univerzit.

BIPy se uskutečňují na základě smluvní dohody mezi 3 a více univerzitami. Je tedy možné zapojit se jen do těch intenzivních programů, se kterými má VŠB-TUO uzavřenu příslušnou smlouvu. Pokud máš zájem o účast na BIPu, kontaktuj fakultního koordinátora který Vám poskytne bližší informace.

Co vše potřebuješ před výjezdem na BIP?

1. Přihláška

Evidence a přihlášení na studijní pobyt probíhá v IS Edison. Zde vyplníš Learning Agreement.

2. Pojištění

Sjednej si pojištění na dobu trvání BIP v zahraničí. Musí obsahovat: 

 • zdravotní pojištění (léčebných výloh),
 • pojištění odpovědnosti,
 • úrazové pojištění!

Kopii smlouvy o pojištění přineseš k podpisu účastnické smlouvy.

Studenti VŠB-TUO mohou využít nabídku cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Před cestou doporučujeme přečíst pojistné podmínky a rozsah pojištění.

3. Letter of Acceptance

Z důvodu výpočtu výše stipendia je potřeba znát PŘESNÉ období Vašeho pobytu. Můžete dodat formulář zahraniční instituce či požadat o vyplnění přiloženého návrhu Letter of Acceptance

4. Bankovní účet 

U své banky si sjednej bankovní účet v EUR, na který ti bude vyplaceno stipendium. Stipendium vyplácíme v EUR. Tvůj účet musí být vedený v ČR, stipendia nezasíláme na zahraniční účty. Vyplnění čísla účtu do IS Edison je jednou z podmínek vystavení účastnické smlouvy a převodu stipendia. Proto musí být číslo účtu uvedeno v IS Edison (ve formátu IBAN) ještě předtím, než se vydáš podepsat účastnickou smlouvu.  

5. Stipendium

Základní výše stipendia:

 • od 1. do 14. dne fyzické aktivity - 70 EUR/den
 • od 15. do 30. dne fyzické aktivity - 50 EUR/den

Účastnická smlouva

Než podepíšeš účastnickou smlouvu, měl bys splnit následující kroky: 

 • mít podepsanou přihlášku všemi stranami,  
 • vložit číslo účtu v EUR, na který bude zaslána finanční podpora, do IS Edison, 
 • mít sjednané pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.

 

Ve chvíli, kdy budeš mít výše uvedené dokumenty a kroky splněné, domluv si termín podpisu účastnické smlouvy. 

Green Erasmus

V novém programovém období věnuje program Erasmus+ zvláštní pozornost podpoře udržitelného rozvoje a podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování na zahraniční mobilitu.  

Pokud na svůj zahraniční studijní pobyt budeš cestovat ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty TAM i ZPĚT bude realizována vlakemautobusem nebo sdíleným automobilem, máš nárok na jednorázový příspěvek 50 EUR. O příspěvek si zažádáš před výjezdem a navýšení je zohledněno také v účastnické smlouvě.

Cestu ekologickým prostředkem prokážeš po návratu doložením jízdenek nebo dokladem za benzín na cestu TAM a ZPĚT. Data na jízdenkách musí odpovídat termínu mobility. Při využití sdíleného automobilu tě pro úplnost požádáme o podpis čestného prohlášení.

Příspěvek bude proplacen po návratu z mobility po předložení všech požadovaných dokladů.

Příspěvek neplatí pro cesty pod 100 km

Na konci BIPu

Po návratu z BIPu:

1. odevzdáváš na Oddělení mezinárodních vztahů a fakultním studijním oddělení:

Transcript of Records 

 • výpis absolvovaných předmětů v zahraničí potvrzený zahraniční institucí, 
 • na zahraniční univerzitě se domluv, jak a kdy ti bude doručen originál s podpisem a razítkem zahraniční univerzity, 
 • originál pak odevzdáš fakultnímu koordinátorovi. 

2. vyplníš on-line dotazník EU Survey

Po návratu ze studijního pobytu nebo stáže ti bude na tvůj e-mail automaticky poslán odkaz na vyplnění závěrečné zprávy, tzv. EU Survey. Vyplnění tohoto dotazníku je povinné pro všechny účastníky mobility v rámci programu Erasmus+.

Dokumenty a užitečné odkazy

k vyřízení pobytu

1. Learning Agreement - vyplňujete v IS Edison

2. Účastnická smlouva pro výjezdy - kontaktujte Oddělení mezinárodních vztahů ()

3. Informace o období pobytu - Letter of Acceptance (možno použít i formulář přijímající instituce)

Kódy oborů( ISCED)

Čestné prohlášení - Green Erasmus (pro sdílenou spolujízdu automobilem)