Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava dlouhodobě intenzivně spolupracuje s aplikační sférou, a to s využitím různých forem spolupráce. Jsme hrdí na to, že se nám daří kontinuálně prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s firmami a veřejnou sférou. Vyjádřeno finančními prostředky jsme od roku 2014 zdvojnásobili příjem za smluvní výzkum, který roce 2018 přesáhl částku 170 milionů korun (bez DPH), což nás řadí na přední místa mezi veřejnými výzkumnými organizacemi v ČR.

Jednotlivé fakulty a ústavy mají bohatou spolupráci s firmami v široké škále odvětví. Situaci od roku 2014 shrnuje níže uvedený graf.

Především IT4Innovations národní superpočítačové centrum spolupracuje s firmami převážně formou vědecko-výzkumných projektů.

Formy spolupráce

Na konkrétní spolupráci s podniky a firmami spolupracují především jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy. Můžete s námi spolupracovat zejména třemi různými formami spolupráce, kdy každá má své výhody a nevýhody.

Bakalářské/diplomové/disertační práce

Například: řešení méně významného problému, jehož vyřešení společnosti pomůže a zároveň neúspěch nijak společnost neohrozí („můžete získat s minimálním úsilím“).

Charakteristika spolupráce

 • Minimální/nulové osobní náklady
 • Kontinuální práce se studentem (možnost zaměstnání po ukončení studia apod.)
 • Dohled zkušeného akademického pracovníka (vedoucího práce) na postup realizace (musí být součástí komunikace společnost – vedoucí práce – student)
 • Dlouhodobější spolupráce (1 rok v případě Bc., 2 roky v případě nMgr., 3-4 roky v případě Ph.D.)
 • Nejistý výsledek (student může ukončit/prodloužit studium)
 • Různorodá kvalita výsledku
 • Zadávání práce většinou na přelomu květen-červen

Spoluřešení projektu podpořeného grantovou agenturou

Například: řešení komplikovaného a nákladného problému/inovace, jehož vyřešení výraznějším způsobem pomůže v rozvoji společnosti. Zároveň není limitujícím faktorem veřejná publikace výsledků.

Charakteristika spolupráce

Charakteristika spolupráce

 • Značná redukce nákladů ne řešení výzkumného úkolu (spoluúčast)
 • Pokrytí části osobních nákladů zaměstnanců firmy
 • Možnost využití lidských zdrojů a přístrojového vybavení na univerzitě
 • Dlouhodobější spolupráce (v průměru 3leté projekty)
 • Příprava projektové žádosti a nejistota s financováním projektu (úspěšnost u TAČR 30–40 %)
 • Nevýhody plynoucí z financování z veřejných zdrojů (dostupnost výsledků)

Přímá spolupráce formou objednávky/smlouvy

Například: řešení problému s různou obtížností od velmi dynamické spolupráce řádově v týdnech po řešení komplexnějších problémů v řádech měsíců, na kterém společnosti velmi záleží, není schopna ho vyřešit sama nebo nemá dostupné přístrojové vybavení a know-how.

Charakteristika spolupráce

Charakteristika spolupráce

 • Možnost využití prakticky libovolného přístrojového vybavení a lidských zdrojů univerzity (na základě časových možností)
 • Rychlost vyřešení problému
 • Řešení k dispozici jen dané společnosti
 • Vyšší cenové náklady na realizaci
 • Omezené časové možnosti ze strany univerzity (primární rolí je vzdělávací činnost)

Máte zájem s námi spolupracovat?

Kontaktní osobou pro oblast spolupráce s průmyslem a komercializace je prorektor doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými a zahraničními firmami, tak také se středními, základními i mateřskými školami. Ať už máte zájem o navázání partnerství nebo o pomoc s vedením dětí ke vědě, kontaktujte nás.