Ukončení provozu

Provoz systému byl ukončen 14. 10. 2016.

Provoz starého SAP Portálu byl ukončen. Jeho funkce byly převedeny do nového SAP Portálu, který je dostupný na adrese https://sapweb.vsb.cz


© 2018 VŠB - TU Ostrava