Contacts

Postage address - in English

VSB - Technical University of Ostrava
Accommodation and Catering Services
Studentská 1770/1
708 00 Ostrava - Poruba
Czech republic

Postage address - in Czech

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby a Stravovací služby
Studentská 1770/1
708 00 Ostrava – Poruba
Česká republika

Personal contacts

Marie Stonišová – director of Accommodation and Catering Services
+420 597 32 3428
 
Ing. Andrea Husťáková – head of accommodation operations
+420 597 32 1227
andrea.hustakova@vsb.cz

Jana Freiherrová 
– accommodation officer
+420 597 32 6151 
jana.freiherrova@vsb.cz
 
Mgr. Kateřina Buryová – accommodation officer
+420 597 32 6152 
katerina.buryova@vsb.cz  
ubytovani@vsb.cz
accommodation@vsb.cz


Šárka Hlaváčová
– directorial of building A and D
+420 597 32 6164
sarka.hlavacova@vsb.cz

Zuzana Balážová - directorial of building B
+420 597 32 6285

Iva Alexová – directorial of building C and E
+420 597 32 6331
iva.alexova@vsb.cz

Hotel accommodation

Hotel and mensas VŠB-TU Ostrava, Studentská 1770, 708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Jan Stoniš - head of hotel accommodation
+420 597 32 6155
+420 597 32 1211 – hotel desk „A“
+420 597 32 6178 – hotel desk „E“
jan.stonis@vsb.cz
hotel@vsb.cz

Bank details for payments from abroad

ČSOB, a.s., Account No.: 167 353 879/0300
IBAN CZ9803000000000167353879
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)

Bank address: ČSOB, a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

Bank details for payments of deposit from abroad

ČSOB, a.s., Account No.: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)

Bank address: ČSOB, a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5


© 2019 VŠB-TU Ostrava