Hotel - ceník

Ceník hotelového ubytování - hotel Garni ***

úplné znění ceníku ZDE

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Apartmán velký dvoulůžkový / double apartman 1 400 1 280
     a) Přistýlka pro 1 osobu 460 -
Apartmán malý jednolůžkový / single apartman 980 -
Pokoj jednolůžkový / single room 700 -
Pokoj dvoulůžkový komfort / comfortable double room 880 760

Cena ubytování zahrnuje:

  • snídani
  • připojení na internet

Ceník hotelového ubytování - hotel Garni *** se slevou pro absolventy univerzity

Tento ceník se použije po předložení KARTY ABSOLVENTA VŠB-TUO alumni (karta plná výhod alive).

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Apartmán velký dvoulůžkový / double apartman 1 330 1 220
     a) Přistýlka pro 1 osobu 440 -
Apartmán malý jednolůžkový / single apartman 930 -
Pokoj jednolůžkový / single room 670 -
Pokoj dvoulůžkový komfort / comfortable double room 840 720

Cena ubytování zahrnuje:

  • snídani
  • připojení na internet

Ceník hotelového ubytování - hotel E

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Pokoj jednolůžkový / single room 550 -
Pokoj dvoulůžkový / double room 660 600

Dlouhodobé ubytování - hotel E

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena v Kč vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per person including VAT occupied by one person
Pokoj jednolůžkový / single room 165 -
Pokoj dvoulůžkový / double room 200 165

Dlouhodobým ubytováním se rozumí ubytování v délce min. jeden kalendářní měsíc. Pro stanovení ceny za ubytování jen po část měsíce se použije denní sazba 200 Kč vč. DPH.

Ceník krátkodobého ubytování na pokojích studentů

Kolej

Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH / Price per person/night including VAT

hosté / guests

Kolej Poruba - budovy A,C,D,E           

250
Kolej Poruba - budova B 320

V případě volné kapacity kolejí mohou pracovníci Ubytovacích služeb nabízet tuto volnou kapacitu ke krátkodobému ubytování.

Krátkodobým ubytováním se rozumí ubytování kratší než jeden kalendářní měsíc.

V případě zájmu o neobsazení volného místa se výše stanovená cena zvyšuje o tyto částky:

  • ve dvoulůžkovém pokoji za 1 volné místo                 20 Kč/den/ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 1 volné místo                       10 Kč/den/každý ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 2 volná místa                       40 Kč/den/ubytovaný

Cena za ubytování se hradí za celou dobu pobytu v den nástupu k ubytování v hotovosti na recepci nebo v pokladně USSS.

Letní provoz

V období od 1.7. do 30.9. jsou účtovány ceny za pokoj dle níže uvedeného ceníku:

Cena pokoje / noc v Kč 2-lůžkový pokoj   3-lůžkový pokoj
Budovy A,C,D,E Budova B  Budovy A,C,D,E Budova B 
1 ubytovaná osoba 500 640  500  640
2 ubytované osoby 500 640  500  640
3 ubytované osoby - -  750  960

Ceník stravovacích služeb

Ceny za poskytnutí stravovacích služeb v doplňkové činnosti jsou stanoveny jako ceny smluvní a vycházejí z příslušné kalkulace vstupních nákladů na potraviny, ke které se připočítává přirážka v procentech, jak je dále uvedeno.

Typ stravovací služby Výše přirážky v % Poznámka
S obsluhou 120 + DPH dle příslušné sazby
S obsluhou pro útvary univerzity 100 -
S náročnější přípravou, rauty s obsluhou 150 + DPH dle příslušné sazby
S náročnější přípravou, rauty s obsluhou pro org. složky školy 120 -
Vývoz jídel, občerstvení, rautů smluvní cena + DPH dle příslušné sazby
Prodej zboží 60 + DPH dle příslušné sazby
Prodej salátů, dezertů, polévek apod. 20-60 + DPH dle příslušné sazby
Prodej z denní nabídky menzy (výdejní linka) smluvní cena

+ DPH dle příslušné sazby

cena zahrnuje režii školy

Ostatní - káva, postmix apod. smluvní cena + DPH dle příslušné sazby
Excelentní služby smluvní cena + DPH dle příslušné sazby

Objednávka

Objednávka služeb musí být učiněna písemnou formou (u ubytování nad 10 osob nebo v případě fakturace). Určený zaměstnanec USSS potvrdí přijetí objednávky a sdělí objednateli předběžnou cenu, způsob úhrady konečné ceny za poskytnuté služby a podmínky storno poplatku. V případě fakturace služeb je nutno na objednávce uvést přesný název objednatele, sídlo a IČ, DIČ.
Útvary VŠB-TUO uvádějí na objednávce číslo útvaru, kterému bude vystavena vnitrofaktura za poskytnuté služby.

Povinnost uzavření smlouvy je v případě poskytnutí služeb nad 50 tis. Kč bez DPH.

V případě, že cena služeb je vyšší než 5000 Kč vč. DPH, mohou Ubytovací služby a Stravovací služby požadovat úhradu zálohy ve výši 30% celkové částky. Splatnost zálohy bude uvedena v potvrzení objednávky.

Storno poplatek

Ubytovací služby a Stravovací služby mohou vyúčtovat poplatek za storno objednávky. Tento poplatek se vztahuje také na částečné storno objednávky. Storno poplatek se vypočte % z částky za objednané služby snížené o částku za uskutečněné služby.

Počet dnů před termínem plnění Ubytovací služby % z ceny Stravovací služby % z ceny
Do 3. dne 100 100
4. - 14. den 30 -

Rozsah pravomocí

Ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb je oprávněna rozhodnout o cenách ubytování a stravování odchylně než je uvedeno výše v rozsahu svých pravomocí, a to sjednáním ceny smluvní ve vztahu k tržnímu a konkurenčnímu prostředí.

Smluvní ceny nad rámec pravomocí ředitelky USSS stanovuje kvestor VŠB-TUO.


© 2019 VŠB-TU Ostrava