Hotel - ceník

Ceník hotelového ubytování - hotel Garni ***

Od 1.10.2019 je v platnosti NOVÝ CENÍK, úplné znění ceníku ZDE.

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Apartmán velký dvoulůžkový / double apartman 1 500 1 300
     a) Přistýlka pro 1 osobu 460 -
Apartmán malý jednolůžkový / single apartman 1 100 -
Pokoj jednolůžkový / single room 700 -
Pokoj dvoulůžkový komfort / comfortable double room 920 800

Cena ubytování zahrnuje:

  • snídani
  • připojení na internet

Ceník hotelového ubytování - hotel Garni *** se slevou pro absolventy univerzity

Tento ceník se použije po předložení KARTY ABSOLVENTA VŠB-TUO alumni (karta plná výhod alive).

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Apartmán velký dvoulůžkový / double apartman 1 425 1 240
     a) Přistýlka pro 1 osobu 440 -
Apartmán malý jednolůžkový / single apartman 1 040 -
Pokoj jednolůžkový / single room 670 -
Pokoj dvoulůžkový komfort / comfortable double room 870 760

Cena ubytování zahrnuje:

  • snídani
  • připojení na internet

Ceník hotelového ubytování - hotel E

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena za noc vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per night including VAT occupied by one person
Pokoj jednolůžkový / single room 550 -
Pokoj dvoulůžkový / double room 660 600

Dlouhodobé ubytování - hotel E

Typ ubytování / Type of a room

Cena za pokoj/noc v Kč vč. DPH / Price per room/night including VAT

Cena v Kč vč. DPH obsazený jednou osobou / Price per person including VAT occupied by one person
Pokoj jednolůžkový / single room 170 -
Pokoj dvoulůžkový / double room 220 170

Ceník krátkodobého ubytování na pokojích studentů

Kolej

Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH / Price per person/night including VAT

hosté / guests

Kolej Poruba - budovy A,C,D,E           

260
Kolej Poruba - budova B 330

V případě volné kapacity kolejí mohou pracovníci Ubytovacích služeb nabízet tuto volnou kapacitu ke krátkodobému ubytování.

Krátkodobým ubytováním se rozumí ubytování kratší než jeden kalendářní měsíc.

V případě zájmu o neobsazení volného místa se výše stanovená cena zvyšuje o tyto částky:

  • ve dvoulůžkovém pokoji za 1 volné místo                 20 Kč/den/ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 1 volné místo                       10 Kč/den/každý ubytovaný
  • v třílůžkovém pokoji za 2 volná místa                       40 Kč/den/ubytovaný

Cena za ubytování se hradí za celou dobu pobytu v den nástupu k ubytování v hotovosti na recepci nebo v pokladně USSS.

Letní provoz

V období od 1.7. do 30.9. jsou účtovány ceny za pokoj dle níže uvedeného ceníku:

Cena pokoje / noc v Kč 2-lůžkový pokoj   3-lůžkový pokoj
Budovy A,C,D,E Budova B  Budovy A,C,D,E Budova B 
1 ubytovaná osoba 520 660  520  660
2 ubytované osoby 520 660  520  660
3 ubytované osoby - -  780  990

Ceník stravovacích služeb

Ceny za poskytnutí stravovacích služeb v doplňkové činnosti jsou stanoveny jako ceny smluvní.

Objednávka

Objednávka služeb musí být učiněna písemnou formou (u ubytování nad 10 osob nebo v případě fakturace). Určený zaměstnanec USSS potvrdí přijetí objednávky a sdělí objednateli předběžnou cenu, způsob úhrady konečné ceny za poskytnuté služby a podmínky storno poplatku. V případě fakturace služeb je nutno na objednávce uvést přesný název objednatele, sídlo a IČ, DIČ.
Útvary VŠB-TUO uvádějí na objednávce číslo útvaru, kterému bude vystavena vnitrofaktura za poskytnuté služby.

Povinnost uzavření smlouvy je v případě poskytnutí služeb nad 50 tis. Kč bez DPH.

V případě, že cena služeb je vyšší než 5000 Kč vč. DPH, mohou Ubytovací služby a Stravovací služby požadovat úhradu zálohy. Splatnost zálohy bude uvedena v potvrzení objednávky.

Storno poplatek

Ubytovací služby a Stravovací služby mohou vyúčtovat poplatek za storno objednávky. Tento poplatek se vztahuje také na částečné storno objednávky. Storno poplatek se vypočte % z částky za objednané služby snížené o částku za uskutečněné služby.

Počet dnů před termínem plnění Ubytovací služby % z ceny Stravovací služby % z ceny
Do 3. dne 100 100
4. - 14. den 30 -

Rozsah pravomocí

Ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb je oprávněna rozhodnout o cenách ubytování a stravování odchylně než je uvedeno výše v rozsahu svých pravomocí, a to sjednáním ceny smluvní ve vztahu k tržnímu a konkurenčnímu prostředí.


© 2019 VŠB-TU Ostrava