Rekonstrukce kolejí

  • ZATEPLENÍ BUDOVY "D" VČETNĚ VÝMĚNY OKEN

Rok rekonstrukce:                                 2017

Součástí rekonstrukce bylo zateplení obvodového pláště budovy D kolejí. Současně byla provedena výměna oken, včetně výměny vnějších i vnitřních parapetů a dodání vnitřních žaluzií.

  • REKO OKEN BUDOVY "E"

Rok rekonstrukce:                                 2016

Předmětem díla byla výměna zbývající části oken budovy E kolejí, včetně výměny vnějších i vnitřních parapetů a dodání vnitřních žaluzií.

  • STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY "A"

Rok rekonstrukce:                                 2016

Předmětem projektu bylo vybudování evakuačního výtahu v prostoru stávajícího nákladního výtahu v budově A areálu kolejí, včetně nástupních a technických prostor u výtahové šachty. Součástí projektu byly také stavební práce pro chráněné únikové cesty.

  • REKO OKEN BUDOVY "C"

Rok rekonstrukce:                                 2015

Předmětem díla byla výměna oken budovy C kolejí, včetně výměny vnějších i vnitřních parapetů a dodání vnitřních žaluzií.

  • ZATEPLENÍ BUDOVY "B"

Spolufinancováno:                                 Státní fond životního prostředí České republiky

Rok rekonstrukce:                                  2015

Cílem projektu bylo zateplení fasády 13 podlažní budovy B, vč. výměny prosklených výplní a zateplení střechy budovy. Součástí zateplení budovy byly dílčí úpravy stávajícího topného systému a osazení termostatických ventilů na všechna otopná tělesa a instalace regulačních armatur na paty jednotlivých stupaček. V souvislosti se zateplením střechy byla provedena rekonstrukce hromosvodové soustavy.

Operační program ŽPEU

FOTOGALERIE

Budovy A a B   Budova B   Budova B - bok

  • ZATEPLENÍ BUDOVY "A" VČETNĚ STŘECHY

Rok realizace:                                        2013

Součástí rekonstrukce bylo zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce vč. hromosvodné soustavy. Současně byla provedena výměna oken.

FOTOGALERIE

Budova A a B   Budova A a hlavní vstup do kolejí   Hlavní vstup do kolejí

  • REKO OKEN BUDOVY "E"

Rok rekonstrukce:                                 2012

Předmětem díla byla výměna části oken budovy E kolejí, včetně výměny vnějších i vnitřních parapetů a dodání vnitřních žaluzií.

  • STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY "B" NA HOTEL VŠB-TU OSTRAVA

Spolufinancováno:                                  VŠB-TUO                                       (60% způsobilých výdajů)

                                                             EU, dotace ROP Moravskoslezsko    (40% způsobilých výdajů)
 
Celkové výdaje projektu:                          126 409 504 Kč

Rok rekonstrukce:                                   2010/2011

Cílem projektu bylo provedení rekonstrukce a modernizace budovy B kolejí VŠB-TU Ostrava spočívající v obnově rozvodů vody a elektřiny, podlahových krytin, modernizaci sociálních zařízení, vybavení pokojů novým nábytkem a dosažení 100% zasíťování pokojů internetovým připojením. Realizace řešila také bezpečnostní podmínky ubytování, a to chráněné únikové cesty na schodištích, vybudování evakuačního výtahu, úpravy spojovacího traktu a vstupní haly. Odstranila se také rizika spojená s provozováním budovy se zastaralou elektroinstalací a vodovodními rozvody.

Část rekonstruovaných pokojů o počtu 83 lůžek bude nabízena ke komerčnímu ubytování a bude certifikována na úroveň hotel Garni***, což přineslo také vybudování restaurační části hotelového ubytování. Kontakt na hotel Garni*** ZDE.

Realizací projektu bylo dosaženo zvýšení úrovně poskytovaných služeb ubytovaným studentům a hotelovým hostům, a to jak domácím, tak zahraničním. První hosté ubytovaní na rekonstruovaných pokojích ocenili nesrovnatelně vyšší komfort a také ze strany studentů zaznamenáváme větší zájem o bydlení na těchto nových pokojích. Podílem na úspěšném průběhu atletického mistrovství se také jednoznačně potvrzuje podpora rozvoje kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě Ostravě a regionu Moravskoslezsko.

logo_banner

FOTOGALERIE

STUDENTSKÉ POKOJE

3-pokoj   kuchyňka na B 3-pokoj(1)

2-pokoj 2-pokoj(2) koupelna B(2)

HOTELOVÉ POKOJE

Budova B - hotel 001 Budova B - hotel 005 Budova B - hotel 016Budova B - hotel 015 Budova B - hotel 018 Budova B - hotel 019

  • REKONSTRUKCE ČÁSTI SVISLÝCH STUPAČEK NA BUDOVĚ "A"

Spolufinancováno:                                  Statutární město Ostrava
 
Celkové výdaje projektu:                          13 mil. Kč

Rok rekonstrukce:                                   2010/2011

V roce 2010 získaly Ubytovací služby VŠB-TUO veřejnou finanční podporu od Statutárního města Ostravy na částečnou rekonstrukci budovy A ve výši 13 mil. Kč. Tyto finanční prostředky se použily na rekonstrukci části svislých stupaček vč. sociálního zařízení, vzduchotechniky, elektroinstalaci a také na nové vybavení pokojů buněk 8 a 9 na každém poschodí vč. hotelové části.

FOTOGALERIE

3-lůžkový pokoj   2-lůžkový pokoj   kuchyňka


© 2019 VŠB-TU Ostrava