Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentům, kteří získali ubytování pro další ak. rok 2021/2022, je v období od 10.8.2021 do 17.8.2021 umožněno změnit datum nástupu na koleje, které je uvedeno ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování.

Změnu data nástupu student provede následujícím způsobem:

  1. přihlášením do systému AT-koleje http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje/ a podáním žádosti o změnu data nástupu ubytování:

Studenti, kteří na kolejích bydleli v roce 2020/2021:

  • uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO; heslo: Vámi určené heslo

Studenti prvních ročníků příp. studenti, kteří na kolejích ještě nebydleli a podali si ELEKTRONICKOU ŽÁDOST:

  • uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO; heslo: Vámi určené heslo

2. student si může vybrat z následujících alternativních termínů:

  • pracovní dny od 6.9.2021 do 13.9.2021
    • cena kolejného za měsíc září 2021 se vypočte od data uvedeného v žádosti o změnu data nástupu ubytování
  • pracovní dny od 14.9.2021 do 31.10.2021
    • cena kolejného bude účtována od stanoveného data zahájení školního roku, tj. od 13.9.2021

Studentům se v žádosti o změnu data nástupu ubytování budou nabízet POUZE TERMÍNY, které budou v době přihlášení do systému AT-koleje volné.

V případě, že změnu data nástupu na koleje nelze provést, např. z důvodu konaných akcí nebo prováděných rekonstrukcí, je POVINNÉ DATUM NÁSTUPU na koleje uvedené ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování ZÁVAZNÉ.


Studenty, kteří se nemohou dostavit do Ubytovací kanceláře v den určený ve Smlouvě o ubytování či v Rozhodnutí o ubytování, mohou ubytovat jiné osoby na základě plné moci, viz. http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/Zakladni_informace/dokumenty/.

Studenti, kteří potřebují dřívější datum nástupu na koleje, než je uvedeno výše, si změnu data domluví v období od 10.8.2021 do 17.8.2021 s referentkami Ubytovací kanceláře, e-mail: .

Studenti, kteří se nemohou přihlásit do systému AT-koleje z důvodu zaslání PAPÍROVÉ žádosti, se mohou obrátit v období od 10.8.2021 do 17.8.2021 na pracovníky Ubytovací kanceláře, e-mail: