Pozdní nastěhování

Studentům, kteří získali ubytování pro další ak. rok 2019/2020, je v období od 6.8.2019 do 18.8.2019 umožněno změnit datum nástupu na koleje, které je uvedeno ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování.

Změnu data nástupu student provede následujícím způsobem:

1. přihlášením do systému AT-koleje http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje/  a podáním žádosti o změnu data nástupu ubytování

Studenti, kteří na kolejích bydleli v roce 2018/2019:
  • uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO; heslo: Vámi určené heslo
Studenti prvních ročníků příp. studenti, kteří na kolejích ještě nebydleli:
  • uživatelské jméno: přihlašovací e-mail a heslo z Elektronické přihlášky ke studiu, který jste si vytvořili na adrese https://prihlaska.vsb.cz.  
  • v případě, že jste již získali na kartovém oddělení VŠB-TUO osobní číslo (login) a heslo, lze se do systému AT-koleje přihlásit i pod tímto osobním číslem. Osobní číslo výchází z prvních třech písmen vašeho příjmení, např. pan Novák: NOV1234.

2. student si může vybrat z následujících alternativních termínů:

  • pracovní dny od 9.9.2019 do 16.9.2019 vč. neděle 15.9.2019
    • cena kolejného za měsíc září 2019 se vypočte od data uvedeného v žádosti o změnu data nástupu ubytování
  • pracovní dny od 17.9.2019 do 31.10.2019
    • cena kolejného bude účtována od stanoveného data zahájení školního roku, tj. od 16.9.2019

 Studentům se v žádosti o změnu data nástupu ubytování budou nabízet POUZE TERMÍNY, které budou v době přihlášení do systému AT-koleje volné.

Přehled možných termínů změn dat nástupu na jednotlivých budovách
Budova A 09.9.2019 - 31.10.2019
Budova B 13.9.2019 - 31.10.2019
Budova C 09.9.2019 - 31.10.2019
Budova D 09.9.2019 - 31.10.2019
Budova E 09.9.2019 - 31.10.2019

V případě, že změnu data nástupu na koleje nelze provést, např. z důvodu konaných akcí nebo prováděných rekonstrukcí, je POVINNÉ DATUM NÁSTUPU na koleje uvedené ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování ZÁVAZNÉ.

Studenty, kteří se nemohou dostavit do Ubytovací kanceláře v den určený ve Smlouvě o ubytování či v Rozhodnutí o ubytování, mohou ubytovat jiné osoby na základě plné moci, viz. http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/Zakladni_informace/dokumenty/

Studenti, kteří potřebují dřívější datum nástupu na koleje, než je uvedeno výše, si změnu data domluví v období od 6.8.2019 do 18.8.2019 s referentkami Ubytovací kanceláře, e-mail: ubytovani@vsb.cz.


© 2019 VŠB-TU Ostrava