Pozdní nastěhování

Studentům, kteří získali ubytování pro další ak. rok 2017/2018, je v období od 7.8.2017 do 21.8.2017 umožněno změnit datum nástupu na koleje, které je uvedeno ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování. Změnu data nástupu student provede následujícím způsobem:

1. přihlášením do systému AT-koleje http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje/  (uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO; heslo: Vámi určené heslo, u studentů 1. ročníků jsou to číslice za lomítkem rodného čísla) a podáním žádosti o změnu data nástupu ubytování

2. student si může vybrat z následujících alternativních termínů:

  • pracovní dny od 7.9.2017 do 18.9.2017 vč. neděle 17.9.2017
    • cena kolejného za měsíc září 2017 se vypočte od data uvedeného v žádosti o změnu data nástupu ubytování
  • pracovní dny od 19.9.2017 do 31.10.2017
    • cena kolejného bude účtována od stanoveného data zahájení školního roku, tj. od 18.9.2017

 Studentům se v žádosti o změnu data nástupu ubytování budou nabízet POUZE TERMÍNY, které budou v době přihlášení do systému AT-koleje volné.

Přehled možných termínů změn dat nástupu na jednotlivých budovách
Budova A 07.9.2017 - 31.10.2017
Budova B 13.9.2017 - 31.10.2017
Budova C 07.9.2017 - 31.10.2017
Budova D 17.9.2017 - 31.10.2017
Budova E 07.9.2017 - 31.10.2017

V případě, že změnu data nástupu na koleje nelze provést, např. z důvodu konaných akcí nebo prováděných rekonstrukcí, je POVINNÉ DATUM NÁSTUPU na koleje uvedené ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování ZÁVAZNÉ.

Studenty, kteří se nemohou dostavit do Ubytovací kanceláře v den určený ve Smlouvě o ubytování či v Rozhodnutí o ubytování, mohou ubytovat jiné osoby na základě plné moci, viz. http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/Zakladni_informace/dokumenty/. 


© 2018 VŠB-TU Ostrava