Pozdní nastěhování

Studentům, kteří získali ubytování pro další ak. rok 2018/2019, je v období od 6.8.2018 do 19.8.2018 umožněno změnit datum nástupu na koleje, které je uvedeno ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování. Změnu data nástupu student provede následujícím způsobem:

1. přihlášením do systému AT-koleje http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje/  (uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO; heslo: Vámi určené heslo, u studentů 1. ročníků jsou to číslice za lomítkem rodného čísla) a podáním žádosti o změnu data nástupu ubytování

2. student si může vybrat z následujících alternativních termínů:

  • pracovní dny od 10.9.2018 do 17.9.2018 vč. neděle 16.9.2018
    • cena kolejného za měsíc září 2018 se vypočte od data uvedeného v žádosti o změnu data nástupu ubytování
  • pracovní dny od 18.9.2018 do 31.10.2018
    • cena kolejného bude účtována od stanoveného data zahájení školního roku, tj. od 17.9.2018

 Studentům se v žádosti o změnu data nástupu ubytování budou nabízet POUZE TERMÍNY, které budou v době přihlášení do systému AT-koleje volné.

Přehled možných termínů změn dat nástupu na jednotlivých budovách
Budova A 10.9.2018 - 31.10.2018
Budova B 14.9.2018 - 31.10.2018
Budova C 10.9.2018 - 31.10.2018
Budova D 10.9.2018 - 31.10.2018
Budova E 10.9.2018 - 31.10.2018

V případě, že změnu data nástupu na koleje nelze provést, např. z důvodu konaných akcí nebo prováděných rekonstrukcí, je POVINNÉ DATUM NÁSTUPU na koleje uvedené ve Smlouvě o ubytování, popř. v Rozhodnutí o ubytování ZÁVAZNÉ.

Studenty, kteří se nemohou dostavit do Ubytovací kanceláře v den určený ve Smlouvě o ubytování či v Rozhodnutí o ubytování, mohou ubytovat jiné osoby na základě plné moci, viz. http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/Zakladni_informace/dokumenty/

Studenti, kteří potřebují dřívější datum nástupu na koleje, než je uvedeno výše, si změnu data domluví v období od 6.8.2018 do 19.8.2018 s referentkami Ubytovací kanceláře, e-mail: ubytovani@vsb.cz.


© 2019 VŠB-TU Ostrava