Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentské koleje VŠB-TUO nabízí pro akademický rok 2022/2023:

 1. studentské ubytování na celý akademický rok 2022/2023 od září 2022 do 30.6.2023
 2. ubytování zahraničním studentům výměnných programů přijíždějícím na zimní nebo letní semestr
 3. ubytování přes letní měsíce (červenec - srpen 2023)

Ceník kolejného najdete zde.

Časový harmonogram ubytování a podávání žádostí o ubytování pro AR 2022/2023

 1. Všeobecné informace
 2. Harmonogram ubytování v AR 2022/2023

1. Všeobecné informace

Ubytování na kolejích VŠB-TUO je umožněno osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • jsou studenty VŠB-TUO (jsou to také studenti na stáži, studující program ERASMUS apod.)
 • jsou budoucími studenty VŠB-TUO a v rámci VŠB-TUO studují český jazyk
 • jsou studenty jiných VŠ
 • jsou zaměstnanci VŠB-TUO

Ostatním osobám bude ubytování umožněno pouze v případě volné kapacity kolejí. O volné kapacitě je nutné se informovat u pracovníků Ubytovací kanceláře, e-mail:

Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠB-TUO v akademickém roce 2022/2023

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠB-TUO podává online žádost o ubytování (dále jen "žádost") do informačního systému kolejí ISKAM. Jiná než online forma podání žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí najdete v ISKAM návodech. Bližší informace o žádosti o ubytování najdete v Podání žádosti o ubytování.

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se do termínu podání žádosti obrátí na pracovníky Ubytovací kanceláře (dále jen "UK"), e-mail: . Zdravotní důvody je nutné vždy doložit (lékařská zpráva, průkaz ZTP apod.).

2. Harmonogram ubytování v AR 2022/2023

A. Zájemci o ubytování z ČR a SR - v době podání žádosti ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 3.5.2022 do 31.5.2022 do pořadníku „Zájemci o ubytování z ČR a SR 2022/2023“. 
 • Žádost je možné podat i po 31.5.2022, nebude však již možné zajistit rezervaci stejného pokoje, kde zájemce bydlel v AR 2021/2022.
 • Zájemce, který má zájem o stejný pokoj jako v AR 2021/2022, musí na tomto pokoji bydlet dne 2.5.2022, kdy budou data ze systému AT-koleje převedena do systému ISKAM. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj zájemce nemá zájem a chce si vybrat jiný, zruší v žádosti preferovaný pokoj. Pokud se stávající pokoj nenabízí, je vyčleněn pro studenty prvních ročníků nebo zahraniční studenty. V tomto případě si výběr pokoje provedete v době "výběru pokoje", viz. bod níže.
 • Na stejný pokoj jako v AR 2021/2022 nevzniká zájemci žádný nárok, avšak pracovníci UK se budou snažit jeho požadavku vyhovět. Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Výběr pokoje (v případě, že nemáte zájem o stávající pokoj, nebo se stávající pokoj nenabízel např. z provozních důvodů) bude probíhat od 1.6.2022 do 30.6.2022. Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená".
 • Pokud chce zájemce změnit vybraný pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího: Zájemci se domluví mezi sebou a při podávání žádosti - výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování" nejpozději do 15.5.2022, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail: . Rozhodnutí o vyhovění žádosti obdrží nejpozději do 15.8.2022.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 30.6.2022.
 • Zájemcům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti zájemci, kteří si dříve podali žádost). Ubytovací služby VŠB-TUO si vyhrazují právo změnit vybraný pokoj v případě provozní potřeby.
 • Depozit bude převeden ze systému AT-koleje do systému ISKAM začátkem měsíce července 2022.
 • Smlouva o ubytování musí být elektronicky podepsána nejpozději do 15.8.2022. Smlouvu lze podepsat až po úhradě depozita nebo po převedení ze systému AT-koleje, viz. předchozí bod.

B. Zájemci o ubytování ze zahraničí (kromě zájemců ze SR) - v době podání žádosti ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 3.5.2022 do 31.5.2022 do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2022/2023“. 
 • Žádost je možné podat i po 31.5.2022, nebude však již možné zajistit rezervaci stejného pokoje, kde zájemce bydlel v AR 2021/2022.
 • Zájemce, který má zájem o stejný pokoj jako v AR 2021/2022, musí na tomto pokoji bydlet dne 2.5.2022, kdy budou data ze systému AT-koleje převedena do systému ISKAM. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj zájemce nemá zájem a chce si vybrat jiný, zruší v žádosti preferovaný pokoj. Pokud se stávající pokoj nenabízí, je vyčleněn pro studenty prvních ročníků nebo pro jiné provozní účely. V tomto případě si výběr pokoje provedete v době "výběru pokoje", viz. bod níže.
 • Na stejný pokoj jako v AR 2021/2022 nevzniká zájemci žádný nárok, avšak pracovníci UK se budou snažit jeho požadavku vyhovět. Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Výběr pokoje (v případě, že zájemce si nerezervuje stávající pokoj) bude probíhat osobně v Ubytovací kanceláři v době od 6.6.2022 do 10.6.2022. V případě, že se zájemce nedostaví do UK v době od 6.6.2022 do 10.6.2022, bude mu pokoj přidělen pracovníky UK s ohledem na požadavky ze strany vedení univerzity a provozní potřeby kolejí. 
 • V případě, že si zájemci nemůže z vážných důvodů osobně rezervovat pokoj, může zplnomocnit jinou osobu k rezervaci pokoje. Formulář plné moci najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/
 • Pokud chce zájemce později změnit pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího (příjmení a jméno spolubydlícího) zapíše zájemce v rámci podání žádosti do políčka "Další požadavky"
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování" nejpozději do 15.5.2022, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail: . Rozhodnutí o vyhovění žádosti obdrží nejpozději do 15.8.2022.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 30.6.2022.
 • Zájemcům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti zájemci, kteří si dříve podali žádost). Ubytovací služby VŠB-TUO si vyhrazují právo změnit vybraný pokoj v případě provozní potřeby.
 • Depozit bude převeden ze systému AT-koleje do systému ISKAM začátkem měsíce července 2022.
 • Smlouva o ubytování musí být elektronicky podepsána nejpozději do 15.8.2022. Smlouvu lze podepsat až po úhradě depozita nebo po převedení ze systému AT-koleje, viz. předchozí bod.

C. Zájemci o ubytování z ČR a SR - v době podání žádosti NEJSOU ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

 • Žádost se podává od 1.7.2022 po dobu celého AR do pořadníku „Zájemci o ubytování z ČR a SR 2022/2023“. 
 • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 3.000,- Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Rezervace pokoje je možná pouze v případě, kdy je žádost ve stavu "Uspokojená". Z provozních důvodů mohou pracovníci UK změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Pokud chce zájemce změnit vybraný pokoj, kontaktuje pracovníky UK e-mailem na . Zájemce NERUŠÍ žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího: Zájemci se domluví mezi sebou a při podávání žádosti - výběru pokoje si zvolí stejný pokoj, tím budou mít zajištěné společné ubytování.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 1.10.2022, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK v den, kdy zájemce podává žádost.

Úhrada kauce

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to do 14 dnů po podání žádosti
 • Výše depozita je stanovena na 3.000,- Kč
 • Úhradu lze provést těmito způsoby:
  • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. Sekce Konta - Nabít Rezervační kauce. 
  • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
  • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

Podpis Smlouvy o ubytování

 • smlouvu lze podepsat až po úhradě depozita
 • musí být elektronicky podepsána
 • uspokojené žádosti do 31.7.2022 nejpozději do 15.8.2022
 • uspokojené žádosti od 1.8.2022 do 31.8.2022 nejpozději do 4.9.2022
 • uspokojené žádosti od 1.9.2022 nejpozději do 7 kalendářních dnů před nástupem na koleje

D. Zájemci o ubytování ze zahraničí (kromě zájemců ze SR) - v době podání žádosti NEJSOU ubytovaní na kolejích VŠB-TUO

Zimní semestr

 • Žádost se podává od 3.5.2022 po dobu celého AR do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2022/2023“. 
 • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 6.000,- Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na požadavky ze strany vedení univerzity a provozní potřeby kolejí. 
 • Výběr spolubydlícího (příjmení a jméno spolubydlícího) zapíše zájemce v rámci podání žádosti do políčka "Další požadavky"
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 1.10.2022, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 30.6.2022.

Letní semestr

 • Žádost se podává od 1.11.2022 do pořadníku „Foreign student except Slovakia/Zahraniční student kromě SR 2022/2023“. 
 • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 6.000,- Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na požadavky ze strany vedení univerzity a provozní potřeby kolejí. 
 • Výběr spolubydlícího (příjmení a jméno spolubydlícího) zapíše zájemce v rámci podání žádosti do políčka "Další požadavky". Požadavky budou uspokojovány podle volné kapacity kolejí.
 • V případě zájmu o samostatné ubytování podá zájemce formulář "Žádost o samostatné ubytování", a to nejdříve od 1.3.2023, a to osobně do UK nebo písemně na e-mail:
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva, kopie průkazu ZTP apod.) je nutné zaslat pracovníkům UK nejpozději do 31.12.2022.

Úhrada kauce

 • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to do 14 dnů po podání žádosti
 • Výše depozita je stanovena na 6.000,- Kč
 • Úhradu proveďte přes platební bránu EPS v ISKAMu. Sekce Konta - Nabít Rezervační kauce. 

  Podpis Smlouvy o ubytování

  • smlouvu lze podepsat až po úhradě depozita
  • musí být elektronicky podepsána
  • uspokojené žádosti do 31.7.2022 nejpozději do 15.8.2022
  • uspokojené žádosti od 1.8.2022 do 31.8.2022 nejpozději do 4.9.2022
  • uspokojené žádosti od 1.9.2022 nejpozději do 7 kalendářních dnů před nástupem na koleje
  • uspokojené žádosti na letní semestr nejpozději do 31.1.2023.

  E. Letní ubytování (zájemci z ČR a SR)

  • Žádost se podává od 1.6.2023 do 31.7.2023 do pořadníku „Letní ubytování (zájemci z ČR a SR)“. 
  • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 3.000,- Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
  • Výběr pokoje - probíhá osobně v UK (přibližně 7 dní před začátkem ubytování) nebo bude přidělen pracovníky UK s ohledem na provozní potřeby kolejí. V případě, že se jedná o zájemce, kteří jsou ubytovaní na kolejích do 30.6.2023, budou pracovníci UK přihlížet k jeho stávajícímu pokoji.

  Úhrada kauce

  • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to okamžitě po získání ubytování
  • Výše depozita je stanovena na 3.000,- Kč
   • V případě, že student bydlel v AR 2021/2022 depozit bude převeden ze systému ISKAM.
   • Úhradu lze provést těmito způsoby:
    • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. Sekce Konta - Nabít Rezervační kauce. 
    • v hotovosti v době nástupu na koleje, a to v UK
    • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
    • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

   ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
   IBAN CZ4203000000000155472969
   Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
   Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
   Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

   Podpis Smlouvy o ubytování

   • bude podepsána nejpozději v den nastěhování v UK

   F. Letní ubytování (zahraniční student)

   • Žádost se podává od 1.6.2023 do 31.7.2023 do pořadníku „Summer accommodation (foreign student)/Letní ubytování (zahraniční student)“. 
   • Žádosti budou uspokojovány dle data a času podání žádosti do ISKAM a uhrazení rezervační kauce (depozita) ve výši 6.000,- Kč. Přednost při přidělování ubytování mají zájemci s uhrazenou rezervační kaucí.
   • Výběr pokoje - pokoj bude přidělen pracovníky UK s ohledem na provozní potřeby kolejí. V případě, že se jedná o zájemce, kteří jsou ubytovaní na kolejích do 30.6.2023, budou pracovníci UK přihlížet k jeho stávajícímu pokoji.

   Úhrada kauce

   • Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování žadatel uhradí depozit, a to na bankovní účet č. 155472969/0300, a to okamžitě po získání ubytování
   • Výše depozita je stanovena na 6.000,- Kč
    • V případě, že student bydlel v AR 2022/2023 depozit bude převeden ze systému ISKAM.
    • Úhradu lze provést těmito způsoby:
     • doporučujeme: přes platební bránu EPS v ISKAMu. Sekce Konta - Nabít Rezervační kauce. 
     • v hotovosti v době nástupu na koleje, a to v UK
     • bankovním převodem na bankovní účet č. 155472969/0300. Variabilní symbol je vygenerován systémem ISKAM, najdete ho v sekci Základní údaje.
     • bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum:

    ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
    IBAN CZ4203000000000155472969
    Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
    Název účtu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
    Adresa banky: ČSOB a.s., Radlická 33/150, 150 57 Praha 5

    Podpis Smlouvy o ubytování

    • bude podepsána nejpozději v den nastěhování v UK