Harmonogram ubytování prvních ročníků

Harmonogram ubytování studentů prvních ročníků pro akademický rok 2019/2020

21.5.2019-31.7.2019

Přijímání elektronických žádostí o ubytování
Zájemci o ubytování vyplní po přihlášení na http://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje elektronickou žádost o přidělení ubytovacího místa. Přihlásit se mohou pouze "přijatí" studenti VŠB-TUO. Ostatní zájemci si mohou podat papírovou žádost.

Uživatelským jménem pro přihlášení do systému je váš přihlašovací e-mail a heslo z Elektronické přihlášky ke studiu, který jste si vytvořili na adrese https://prihlaska.vsb.cz.  

V případě, že jste již získali na kartovém oddělení VŠB-TUO osobní číslo (login) a heslo, lze se do systému AT-koleje přihlásit i pod tímto osobním číslem. Osobní číslo výchází z prvních třech písmen vašeho příjmení, např. pan Novák: NOV1234.

Podání elektronické žádosti bude ukončeno dne 31.7.2019. V případě zájmu o ubytování zasílejte od 1.8.2019 papírovou žádost, viz. níže.

21.5.2019-31.7.2019
Přijímání papírových žádostí o ubytování
Studenti jiných vysokých škol si vyplní papírovou žádost o ubytování pro první ročníky, která je umístěna na webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz nebo si tiskopis mohou vyzvednout v Ubytovací kanceláři. Řádně vyplněnou žádost zájemce zašle nejpozději do 31.7.2019 na e-mail ubytovani@vsb.cz nebo poštou na adresu: VŠB-TUO, Ubytovací služby, Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba.
Žádosti odeslané po 31.7.2019 budou automaticky zařazeny do druhého kola a zájemci o ubytování budou o kladném vyřízení své žádosti postupně informováni, nejpozději však do 16.9.2019.
do 4.8.2019 Zpracování přihlášek
5.8.2019

Zaslání Rozhodnutí o ubytování na e-mail zájemce o ubytování.

Smlouvu o ubytování obdrží zájemce v den nastěhování. S obsahem smlouvy se zájemce může seznámit na webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz.

2.9.2019-16.9.2019 Ubytování studentů dle data uvedeného v Rozhodnutí o ubytování

Podmínky a postupy pro získání ubytování:

V případě schválení žádosti o ubytování obdržíte nejpozději do 5. srpna 2019 elektronické Rozhodnutí o ubytování (na vámi uvedený e-mail v žádosti o ubytování) s uvedením termínu nastěhování a výzvou k úhradě depozita ve výši 3.000 Kč (studenti ČR a SR) nebo ve výši 5.000 Kč (zahraniční studenti mimo SR) spolu s údaji o platbě depozita.

Depozitum plaťte až PO SCHVÁLENÍ žádosti, a to nejpozděj do 31. srpna 2019 (v tento den již musí být částka připsána na našem bankovním účtu: 155 472 969/0300, VS: uvedeno v Rozhodnutí o ubytování). Při neuhrazení depozita do tohoto termínu nárok na ubytování zaniká. Depozitum je vratné, a to při ukončení ubytování dle Smlouvy o ubytování a po započtení neuhrazených pohledávek. V případě dalšího zájmu o ubytování se depozitum uhrazené v předchozím akademickém roce převádí do dalších období. Vrácení depozita se řídí Kolejním řádem, čl. 10.

V případě, že se neubytujete na kolej v termínu nastěhování uvedeném v Rozhodnutí o ubytování, popř. ve Smlouvě o ubytování a nezájem o ubytování řádně neoznámíte do 31. srpna 2019, bude vám účtován storno poplatek dle Sazebníku-škody, služby, pokuty ve výši depozita.

Při nastěhování na kolej je třeba předložit:
- potvrzené svolení k inkasu, které obdržíte ve vaší bance. Svolení k inkasní platbě musí mít následující parametry:

  • Číslo účtu příjemce: 167 353 879/0300 (Československá obchodní banka,a.s.)
  • Limit:                      minimálně 5.000 Kč
  • Variabilní symbol:   NEUVÁDĚJTE (v případě, že banka vyžaduje VS, uveďte stejný VS, který jste obdrželi v Rozhodnutí o ubytování)

- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
- 1 ks barevné fotografie pro vydání kolejního průkazu (pasový formát)
- doklad o zaplacení depozita, pokud bylo hrazeno pár dní před nástupem

Je nutné seznámit se s předpisy upravující ubytování zejména s Kolejním řádem, Ceníkem ubytovacích služeb, bezpečnostními a požárními předpisy a s návrhem Smlouvy o ubytování (https://www.vsb.cz/ubytovani/cs).

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava