Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceník platný do 30.6.2021

Úplné znění platného ceníku najdete zde TUO_SDE_20_008 platnost od 1.9.2020 do 30.6.2021)

Budova Typ ubytování Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH
při plné obsazenosti (základní sazba) neobsazené 1 lůžko (dynamická sazba) neobsazené 2 lůžka (dynamická sazba)
denní denní denní
A 3 lůžkový pokoj (-) (-)  (-)
2 lůžkový pokoj (-) (-) -

A

 (zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj (-) (-)  (-)
2 lůžkový pokoj (-) (-) -

B

(zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj 112 122  132
2 lůžkový pokoj 119 129 -
C D E 2 lůžkový pokoj 109 119 -

Ceník (platný od 1.7.2021)

S účinností od 1.7.2021 bude v platnosti nový ceník TUO_SDE_21_006. Úplné znění najdete zde.

Budova Typ ubytování Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH
při plné obsazenosti (základní sazba) neobsazené 1 lůžko (dynamická sazba) neobsazené 2 lůžka (dynamická sazba)
denní denní denní

A

(zrekonstruované pokoje) 

 

 

 

2 lůžkový pokoj

(s kuchyňským koutem, velký pokoj)

127 137 -

2 lůžkový pokoj

(s kuchyňským koutem, malý pokoj, prodloužené lůžko)

121 131 -
2 lůžkový pokoj (velký pokoj) 125 135 -
2 lůžkový pokoj (malý pokoj) 119 129 -
2 lůžkový   (imobilní pokoj) 125 135 -
1 lůžkový   (imobilní pokoj)* 133 - -
Byt 1+KK pro 1 osobu 210 - -
Bytk 1+KK pro 2 osoby** 130 250** -

B

(zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj 110 120 130
2 lůžkový pokoj 119 129 -
C D E

2 lůžkový pokoj

105 115 -
E (3.patro) 1 lůžkový pokoj  (se službami)*** 190 - -
E (2.patro) 2 lůžkový pokoj  (se službami)*** 160  170

Vysvětlivky:

Velkým pokojem na budově A se rozumí pokoj o výměře přibližně 15 m2.

Malým pokojem na budově A se rozumí pokoj o výměře přibližně 12 m2.

* V případě ubytování osoby se ZTP nebo ZTP/P sleva ve výši 10%

** V případě písemné žádosti ubytovaného o neobsazení volného místa se cena nenavyšuje o částky uvedené v bodě 1.4.

*** Službou se rozumí úklid pokoje / 1x týdně a výměna ložního prádla / 1x za tři týdny

Cena za ubytování (kolejné) je stanovena na 1 den a lůžko. Kolejné za měsíc se vypočte jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní v daném měsíci. V ceně je zahrnuto užívání pokoje s vybavením a příslušenstvím, užívání určených společných prostor, poskytování služeb spojených s ubytováním vč. připojení na internet. Internet je poskytnut pouze zaměstnancům VŠB-TUO a  OU, kterým bylo přiděleno identifikační číslo kartovým centrem VŠB-TUO (dále je ID).

Ubytovaný hradí kolejné za celý měsíc i v případě, že bydlel na kolejích jen po část měsíce s výjimkou  měsíce, ve kterém nabyla účinnosti smlouva o ubytování. V tomto měsíci platí kolejné od data účinnosti smlouvy o ubytování. V případě schválené žádosti o ubytování dle stanovených termínů a rezervace ubytovacího místa je posledním rozhodným datem začátku účinnosti smlouvy o ubytování datum zahájení školního roku.

V případě změny v obsazenosti pokoje se změna promítne do ceny ubytování od data změny (dynamická sazba), tj. dnem změny Smlouvy o ubytování (výměna pokoje v rámci kolejí) nebo dnem ukončení Smlouvy o ubytování spolubydlícího. V případě změny v obsazenosti pokoje může ubytovaný požádat o změnu Smlouvy o ubytování v Ubytovací kanceláři:

  • přestěhování na jiný pokoj
  • žádost o ponechání volného místa na pokoji

V měsících červenec-září neplatí dynamické sazby pro výpočet kolejného dle obsazenosti pokoje, tj. cena ubytování je stanovena jako při plné obsazenosti pokoje (základní sazba).

Dojde-li ke změně výše sazeb DPH, mohou být ceny upraveny o tuto zákonnou změnu dnem účinnosti příslušného zákona.

Ubytovaným se v měsících červenci a srpnu poskytuje sleva z kolejného ve výši 10 Kč/den, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin.

A3 lůžkový pokoj7080902 lůžkový pokoj7989-A (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj86961062 lůžkový pokoj93103-B (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj82921022 lůžkový pokoj8999-C D E2 lůžkový pokoj7989-