Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úplné znění platného ceníku najdete zde (TUO_SDE_18_005, platnost od 1.9.2018 do 31.8.2020).

S účinností od 1.9.2020 bude v platnosti nový ceník (TUO_SDE_20_008). Úplné znění najdete zde.

Ceník

Budova Typ ubytování Cena ubytování za řádné lůžko v Kč vč. DPH
při plné obsazenosti (základní sazba) neobsazené 1 lůžko (dynamická sazba) neobsazené 2 lůžka (dynamická sazba)
denní denní denní
A 3 lůžkový pokoj 90 (-)* 100 (-)* 110 (-)*
2 lůžkový pokoj 99 (-)* 109 (-)* -

A

 (zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj 106 (-)* 116 (-)* 126 (-)*
2 lůžkový pokoj 113 (-)* 123 (-)* -

B

(zrekonstruované pokoje)

3 lůžkový pokoj 102 (112)* 112 (122)* 122 (132)*
2 lůžkový pokoj 109 (119)* 119 (129)* -
C D E 2 lůžkový pokoj 99 (109)* 109 (119)* -

* ceny dle platného ceníku od 1.9.2020

Cena za ubytování (kolejné) je stanovena na 1 den a lůžko. Kolejné za měsíc se vypočte jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní v daném měsíci. V ceně je zahrnuto užívání pokoje s vybavením a příslušenstvím, užívání určených společných prostor, poskytování služeb spojených s ubytováním vč. připojení na internet. Internet je poskytnut pouze zaměstnancům VŠB-TUO a  OU, kterým bylo přiděleno identifikační číslo kartovým centrem VŠB-TUO (dále je ID).

Ubytovaný hradí kolejné za celý měsíc i v případě, že bydlel na kolejích jen po část měsíce s výjimkou  měsíce, ve kterém nabyla účinnosti smlouva o ubytování. V tomto měsíci platí kolejné od data účinnosti smlouvy o ubytování. V případě schválené žádosti o ubytování dle stanovených termínů a rezervace ubytovacího místa je posledním rozhodným datem začátku účinnosti smlouvy o ubytování datum zahájení školního roku.

V případě změny v obsazenosti pokoje se změna promítne do ceny ubytování od data změny (dynamická sazba), tj. dnem změny Smlouvy o ubytování (výměna pokoje v rámci kolejí) nebo dnem ukončení Smlouvy o ubytování spolubydlícího. V případě změny v obsazenosti pokoje může ubytovaný požádat o změnu Smlouvy o ubytování v Ubytovací kanceláři:

  • přestěhování na jiný pokoj
  • žádost o ponechání volného místa na pokoji

V měsících červenec-září neplatí dynamické sazby pro výpočet kolejného dle obsazenosti pokoje, tj. cena ubytování je stanovena jako při plné obsazenosti pokoje (základní sazba).

Dojde-li ke změně výše sazeb DPH, mohou být ceny upraveny o tuto zákonnou změnu dnem účinnosti příslušného zákona.

Ubytovaným se v měsících červenci a srpnu poskytuje sleva z kolejného ve výši 10 Kč/den, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin.

A3 lůžkový pokoj7080902 lůžkový pokoj7989-A (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj86961062 lůžkový pokoj93103-B (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj82921022 lůžkový pokoj8999-C D E2 lůžkový pokoj7989-