Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceník (platný od 1.3.2022 do 30.6.2022)

S účinností od 1.3.2022 do 30.6.2022 je v platnosti ceník TUO_SDE_22_002. Úplné znění najdete zde.

Ceník pro zaměstnance vychází z ceny kolejného zvýšeného o 10 Kč/den k cenám uvedeným v bodě 1.1. Ceníku Ubytovacích služeb, viz. https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/ceniky/cenik-kolejneho/, 

Ceník (platný od 1.7.2022)

S účinností od 1.7.2022 bude v platnosti nový ceník TUO_SDE_22_006. Úplné znění najdete zde.

Ceník pro zaměstnance vychází z ceny kolejného zvýšeného o 10 Kč/den k cenám uvedeným v bodě 1.1. Ceníku Ubytovacích služeb, viz. https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/ceniky/cenik-kolejneho/, 

Cena za ubytování (kolejné) je stanovena na 1 den a lůžko. Kolejné za měsíc se vypočte jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní v daném měsíci. V ceně je zahrnuto užívání pokoje s vybavením a příslušenstvím, užívání určených společných prostor, poskytování služeb spojených s ubytováním vč. připojení na internet. Internet je poskytnut pouze zaměstnancům VŠB-TUO a  OU, kterým bylo přiděleno identifikační číslo kartovým centrem VŠB-TUO (dále je ID).

Ubytovaný hradí kolejné za celý měsíc i v případě, že bydlel na kolejích jen po část měsíce s výjimkou  měsíce, ve kterém nabyla účinnosti smlouva o ubytování. V tomto měsíci platí kolejné od data účinnosti smlouvy o ubytování. V případě schválené žádosti o ubytování dle stanovených termínů a rezervace ubytovacího místa je posledním rozhodným datem začátku účinnosti smlouvy o ubytování datum zahájení školního roku.

V případě změny v obsazenosti pokoje se změna promítne do ceny ubytování od data změny (dynamická sazba), tj. dnem změny Smlouvy o ubytování (výměna pokoje v rámci kolejí) nebo dnem ukončení Smlouvy o ubytování spolubydlícího. V případě změny v obsazenosti pokoje může ubytovaný požádat o změnu Smlouvy o ubytování v Ubytovací kanceláři:

  • přestěhování na jiný pokoj
  • žádost o ponechání volného místa na pokoji

V měsících červenec-září neplatí dynamické sazby pro výpočet kolejného dle obsazenosti pokoje, tj. cena ubytování je stanovena jako při plné obsazenosti pokoje (základní sazba).

Dojde-li ke změně výše sazeb DPH, mohou být ceny upraveny o tuto zákonnou změnu dnem účinnosti příslušného zákona.

Ubytovaným se v měsících červenci a srpnu poskytuje sleva z kolejného ve výši 10 Kč/den, pokud jsou ubytováni po celou uvedenou dobu letních prázdnin.

A3 lůžkový pokoj 70 80 902 lůžkový pokoj 79 89 - A (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj 86 96 1062 lůžkový pokoj 93 103 - B (zrekonstruované pokoje)3 lůžkový pokoj 82 92 1022 lůžkový pokoj 89 99 - C D E2 lůžkový pokoj 79 89 -