Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autodesk - Inventor 2018, 2019

Software Autodesk Inventor a Autodesk Inventor Professional 3D CAD poskytuje funkce pro pokročilé konstruování ve strojírenství, analýzy metodou konečných prvků, simulace pohybu, správu dat, trasované systémy a návrhy formy, a stejně tak produktivní řešení počítačově podporovaného navrhování.

 

Creo 4.0, 5.0, Creo Illustrate 4.2

Jedná se o aplikaci určenou pro parametrické modelování. Patří sem všechny funkce v dnes používaném Creo Elements/Pro (dříve Pro/ENGINEER). Rozšíření poskytují pokročilé integrované 3D CAD/CAID/CAM/CAE funkce. Nová rozšíření přináší větší flexibilitu pro konstrukční činnosti a pro využití starších dat.

 

Rhinoceros 4.0

Rhinoceros je silným nástrojem pro 3D modelování a koncepční design. K reprezentaci dokonale hladkých křivek a ploch je využívána NURBS geometrie.

 

SolidWorks 2012

SolidWorks nabízí 3D konstrukční software, software pro ověření návrhu, software pro správu dat výrobku a navíc software pro tvorbu produktové dokumentace. Bez ohledu na velikost vašeho podniku můžete mít přesně ty nástroje, které potřebujete k návrhu lepších výrobků.

 

ANSYS 16.2, 18.2, 19.2

ANSYS je programový balík založený na metodě konečných prvků, je určen pro řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních (fyzikálně i geometricky) úloh mnoha různých kategorií: strukturální, teplotní, teplotně-mechanické, elektromagnetické, akustické atd.

 

Fluent 16.2, 18.2, 19.2

FLUENT je moderní CFD program umožňující komplexní řešení úloh z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování. Řešit je možno vnitřní i vnější obtékání, v laminární i turbulentní oblasti, výpočty vícefázového proudění, proudění s volnou hladinou i chemickými reakcemi (například hoření) spolu s přenosem tepla. Program umožňuje jak stacionární, tak i nestacionární analýzu 2D i 3D problémů a následnou kvalitní vizualizaci výsledků. Fluent lze použít pro modelování složitých procesů v turbínářství a energetice, automobilovém i leteckém průmyslu, chemickém inženýrství, v technice životního prostředí a dalších oborech.

 

Marc Mentat 2017.0.0

Jedná se o konečnoprvkový (MKP) software, který byl původně zaměřen zejména na nelineární kontaktní výpočty s uvažováním velkých deformací a posuvů.

 

Mathcad 15.0

Mathcad je aplikace pro definici a provádění technických výpočtů a výpočtových zpráv, které obsahují texty, výpočty, matematické rovnice, 2D, 3D grafy, tabulky apod., to vše ve srozumitelném, přehledném formátu. Mathcad podporuje sdílení těchto dokumentů v procesu vývoje s ostatními spolupracovníky a přínáší přímou integraci s CAD modely Creo.

 

MATLAB R2017a

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.

 

Patran 2017.0.2

Patran je preprocesor a postprocesor pro přípravu úloh a analýzu výsledků vhodný pro celou řadu systémů MKP.

 

Eclipse

Eclipse je open source vývojová platforma, která je pro většinu lidí známa jako vývojové prostředí (IDE) určené pro programování v jazyce Java. Flexibilní návrh této platformy dovoluje rozšířit seznam podporovaných programovacích jazyků za pomoci pluginů, například o C++ nebo PHP. Právě pluginy umožňují toto vývojové prostředí rozšířit například o návrh UML, či zápis HTML nebo XML.

 

NetBeans

Vývojové prostředí NetBeans IDE je nástroj, pomocí kterého programátoři mohou psát, překládat, ladit a šířit programy. NetBeans IDE je napsáno v jazyce Java a je postaveno na stejnojmenné platformě. Primárně je určeno pro vývoj aplikací v jazyce Java, ale může podporovat i další programovací jazyky (ve verzi 6.0 např. C++, PHP, Ruby). V Javě podporuje všechny 3 hlavní platformy - J2SE, J2EE a J2ME. Zjednodušuje práci s frameworky jako je Struts nebo Ruby on Rails a umožňuje mimo jiné vývoj SOAP aplikací a webových služeb i webových aplikací. Obsahuje také RAD nástroje pro tvorbu designu aplikace. Kromě toho také existuje velké množství modulů, které toto vývojové prostředí rozšiřují. Vývojové prostředí NetBeans je bezplatně šířený produkt, který je možné používat bez jakýchkoliv omezení. Je použitelný na operačních systémech Windows, Linux, Mac OS X a Solaris.