Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla pro práci s bezdrátovým připojením k síti TUONET

 

  1. VŠB-TU Ostrava poskytuje svým zaměstnancům a studentům možnost bezdrátového připojení do své sítě TUONET pomocí vlastních technických prostředků ve vybraných vnitřních prostorách univerzity.
  2. V rámci pracovny A1032 je návštěvníkům pro připojení soukromých notebooků do sítě TUONET k dispozici bezdrátový přístupový bod - wifi.
  3. Permanentní připojení do el. sítě a napájení soukromých notebooků není žádoucí.
  4. Pracovní místa na pracovně A1032 (s pevným připojením do sítě) jsou určena VÝHRADNĚ pro práci s počítači zde k tomuto účelu instalovanými provozovatelem pracovny A1032!
  5. Veškerý provoz a pravidla práce v síti TUONET (včetně bezdrátového připojení) podléhají nařízením rektora pro provoz počítačové sítě (TUO_SME_99_002 - Pravidla užívaní počítačové sítě VSB-TUO) a uživatelé jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi!
  6. Provoz pracovny A1032 je regulován provozním řádem a jeho body se vztahují i na práci se soukromými počítači (notebooky). Návštěvníci pracovny A1032 jsou povinni se s ním seznámit a řídit se uvedenými pokyny.
  7. Zneužití pevného připojení (vytahování síťových konektorů z instalovaných PC) pro práci se svým soukromým notebookem bude hodnoceno jako porušení Provozního řádu pracovny A1032 s možností využití případných sankcí a postihů.
  8. Technické informace týkající se připojení k bezdrátové síti TUONET naleznete na stránkách http://wifi.vsb.cz.
  9. V případě problémů s připojením k bezdrátové síti kontaktujte prosím Help Desk VŠB-TUO (telefonní číslo: 5666) popřípadě použijte kontaktní formulář nebo emailem na hd@vsb.cz.
  10. Komplexní pravidla pro práci v síti TUONET jsou uvedeny na stránkách http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/pravidla.