Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO

Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO
Projekt přispěje ke zkvalitnění podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a vývojem a to díky modernizaci výukových prostor a výukové infrastruktury určené nejen PhD studentům.

VŠB-TUO uspěla ve výzvě Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. V projektu bude realizováno celkem 9 klíčových aktivit, v rámci nichž dojde k rekonstrukci prostor a pořízení vybavení do nově zrekonstruovaných prostor pro PhD Akademii a prostor Fakulty strojní – Centrum robotiky.

Pomocí realizace klíčových aktivit dále dojde k pořízení infrastrukturního vybavení pro potřeby výuky Ph.D. studijních programů na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Ekonomické fakultě, Fakultě stavební, Fakultě strojní, Fakultě elektrotechniky a informatiky, Hornicko-geologické fakultě a Fakultě materiálově-technologické.

Cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit zmodernizovat vzdělávací infrastrukturu VŠB-TUO a přispět tak ke zkvalitnění podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a vývojem. Projekt svým záměrem současně usiluje o pozvednutí kvality výuky v doktorských studijních programech na úroveň srovnatelnou s evropskými i světovými univerzitami a o dosažení mezinárodní konkurenceschopností v rámci evropského a světového výzkumného prostoru, a to jak samotných doktorských studijních programů, tak i jejich budoucích absolventů.

Naplnění cílů projektu přispěje také k dosažení strategických cílů univerzity definovaných ve Strategickém záměru VŠB-TUO 2021-2027: Být univerzitou s vysokou uplatnitelností absolventů v oboru, být uznávaným centrem orientovaného výzkumu a být inkubátorem pro nadějné pracovníky v profesním růstu.

Vloženo: 4. 12. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
zpět na seznam