Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.
Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Kostura Bruno, Gregorová Miloslava. Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0
Tržil Jan, Ullrych Jaroslav, Slovák Václav. Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3.

Doporučená literatura

Leško Juraj, Tržil Jan, Ullrych Jaroslav. Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3 
Leško Juraj, Tržil Jan, Štarha Roman. Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2398-0 


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0001/10
Zkratka CH
Název předmětu česky Chemie
Název předmětu anglicky Chemistry
Kreditů 9
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.