Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie I.

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky.
Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Leško J., Tržil J., Ullrych J.,: Obecná chemie. Skripta VŠB-TU 1998.
Ullrych J., Tržil J.: Chemie pro horníky I. Skripta VŠB 1985.
Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU 1994.

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0310/01
Zkratka CH-I.
Název předmětu česky Chemie I.
Název předmětu anglicky Chemistry I.
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.