Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané kapitoly z chemie

Cíle předmětu

Předmět je teoretickým základem pro další předměty vysvětlující zákonitosti procesů při požárech a hasebních zásazích. Náplň předmětu zahrnuje problematiku obecné, anorganické a organické chemie a poskytuje potřebný přehled vlastností látek pro jejich bezpečné zpracování, skladování, přepravu a užití.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Solomons T.W.G., Fryhle C.B.: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003
[2] Moore W.J.: Fyzikální chemie SNTL Praha 1989
[3] Kalousek J..: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice Spectrum, sv.4 Ostrava 1999
[4] Šrámek,V.: Obecná a anorganická chemie, Nakladatelství Olomouc 2000
[5] Anton Blažej a spol.: Chemické aspekty životního prostředí. SNTL Praha 1981

Doporučená literatura

[1] Glassman, Irvin. Combustion. 3rd ed. San Diego, Calif: Academic Press, 1996
[2] Spiro, T.G. Stigliani W.M.: Chemistry of the Environment Elsevir 2003
[3] Yoshida, Tadao, Yuji Wada, and Natalie Foster. Safety of Reactive Chemicals and Pyrotechnics Industrial safety series, 5. Amsterdam: Elsevier, 1995
[4] Novotný M., Sedláček S.: Teorie hoření, výbuchu a iniciace, VŠCHT Pardubice 1980
[5] Kletz, Trevor A. What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters. Houston, Gulf Pub, 1998 (*)
[6] Eckhoff, Rolf K. Dust Explosions in the Process Industries. 3rd ed. Amsterdam: Gulf. Professional Pub 2003 (*)
[7] Orlíková,K., Štroch,P.: Chemie procesů hoření. Edice Spectrum, sv. 18., Ostrava

Pozn.
(*) dostupné z univerzitní knihovny VŠB-TU jako e-book


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0949/01
Zkratka VKCH
Název předmětu česky Vybrané kapitoly z chemie
Název předmětu anglicky Selected Chapters in Chemistry
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.