Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydrochemie a analýza vod II

Cíle předmětu

Seznámit se s principy a využitím moderních instrumentálních metod v analýze vod

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Praus P., Vontorová J., Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.
[2] Pavlovský J., Vontorová J., Praus P., Metody monitorování životního prostředí. VŠB-TUO, Ostrava, 2014, 248 s.

Doporučená literatura

[1] Horáková M. a kol., Analytika vody. VŠCHT, Praha Praha, 2000, 283 s.
[2] Pitter P., Hydrochemie (4. vydání). VŠCHT Praha, Praha, 2009, 579 s.
[3] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 1999, 218 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1013/02
Zkratka HAVII
Název předmětu česky Hydrochemie a analýza vod II
Název předmětu anglicky Hydrochemistry and Water Analysis II
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.