Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydrochemie a analýza vod I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní poznatky z chemie a analýzy vod tak, aby je mohl aplikovat v běžné vodohospodářské praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1]PITTER, P.: Hydrochemie, VŠCHT Praha, Praha, 2009, 580 s.
[2]KLIKA, Z., PRAUS, P., Analytická chemie I, VŠB-TUO, Ostrava, 2002, 178 s.
[3]PRAUS, P., VONTOROVÁ J., Analytická chemie II, VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura

[1] HORÁKOVÁ, M. a kolektiv: Analytika vody.VŠCHT Praha, 2000, 283 s.
[2] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 1999, 218 s.
[3] PAVLOVSKÝ, J., VONTOROVÁ, J., PRAUS, P., Metody monitorování životního prostředí. VŠB-TUO, Ostrava, 2014, 248 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1011/04
Zkratka HACh
Název předmětu česky Hydrochemie a analýza vod I
Název předmětu anglicky Hydrochemistry and Water Analysis I
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.