Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytická chemie I

Cíle předmětu

Posluchač se seznámí s teorií chemických rovnováh, principy pro odběr vzorků, naučí se vzorky upravovat a převádět do roztoku. Získá potřebné teoretické vědomosti pro titrační a vážková analytická stanovení. V laboratorních cvičeních pak bude, při provádění konkrétních chemických analýz tyto dovednosti samostatně aplikovat.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Praus P., Dombek V., Klika J.: Základy analytické chemie. Skriptum,
Ostrava, VŠB-TUO, 2001, 106 s.
[2] Klika J., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s.
[3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988.
[4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999
[5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986.
[6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
[7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977.
[8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980.
[9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985.
[10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Doporučená literatura

[1] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988.
[2] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999
[3] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986.
[4] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
[5] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA,
Bratislava 1977.
[6]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod.
SNTL,Praha 1980.
[7] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985.
[8] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha
1994.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-1404/02
Zkratka ACh1
Název předmětu česky Analytická chemie I
Název předmětu anglicky Analytical Chemistry I
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.