Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody kontroly kvality

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
• poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k zajištění kvality dat produkovaných analytickými laboratořemi,
• poskytnout zevrubný přehled opatření, postupů a nástrojů k dokumentaci činností prováděných při zajišťování kvality dat,
• podat posluchačům dostačující informace o managementu kvality v analytických laboratořích.

Získané znalosti:
schopnost posoudit a nalézt vhodnou analytickou metodu; schopnost zvolit vhodné kalibrační a validační postupy; schopnost výběru vhodných metrologických postupů; schopnost výběru vhodných postupů vnitrolaboratorní i mezilaboratorní kontroly; schopnost orientace v systému managementu kvality.

Získané dovednosti:
schopnost provádět a vyhodnocovat kalibračních postupů; schopnost konstruovat a používat regulační diagramy; schopnost provádět validaci analytické metody; schopnost provádět metrologické zabezpečení analytické laboratoře.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. PRAUS, Petr; KLIKA, Zdeněk; DOMBEK, Václav: Základy analytické chemie. VŠB-TU Ostrava, 2001, Ostrava, 105 s.
2. ECKSCHLAGER, Karel, KOZUBEK, Ervín: Chemometrie [on line] 2008, Dostupné z WWW:< http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory>
3. SUCHÁNEK, Miloslav: Správná laboratorní praxe a akreditace analytické laboratoře: sborník přednášek. VŠCHT Praha, 1992, Praha, 233 s.

Doporučená literatura

1. Kvalimetrie 10: Jakost v analytické laboratoři. Ed.: Miloslav Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha, 2000
2. Kvalimetrie 17: Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Ed.: Miloslav Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha, 2010
3. Kvalimetrie 14: Návaznost chemických měření. Použití referenčních materiálů v chemické analýze. Ed.: Zbyněk Plzák, Ivan Koruna, EURACHEM-ČR, Praha, 2004


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2009/01
Zkratka MKK
Název předmětu česky Metody kontroly kvality
Název předmětu anglicky Quality Control Methods
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.