Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborná praxe 1

Cíle předmětu

************************************************
Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 2 týdnů (odpovídá počtu kreditů ) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia.
Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
************************************************


Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi.
Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8.
Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele.
Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura

dle zadání vedoucího praxe


Typ studiabakalářské, navazující magisterské
Kód354-0340/01
ZkratkaOA1
Název českyOdborná praxe 1
Název anglickyPractical Training 1
Kreditů2
Garantprof. Dr. Ing. Petr Novák
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština