Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Environmentální aspekty chemických technologií

Cíle předmětu

- poznat strukturu hospodářské činnosti od surovin ke komoditám,
- umět odhadnout hlavní materiálové a energetické toky v hospodářství,
- pochopit hospodářské vazby lokálních a globálních rozměrů,
- umět charakterizovat kvalitativně a kvantitativně environmentální dopady hospodářské činnosti a posoudit možnosti jejich řízení.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE K: Chemické technologie. (CD) 145 stran, VŠB-TU Ostrava 2010, dostupné online
Dokumenty BAT (Best Available Techniques): http://www.ippc.cz/obsah/CF0134 (27.06.2013)

Doporučená literatura

1. BÜCHNER W., SCHLIEBS R., WINTER G., BÜCHEL K.H.: Průmyslová anorganická chemie, 568 stran, SNTL Praha. 1991.
2. WEISSERMEL K., ARPE H.-J.: Průmyslová organická chemie, 419 s., SNTL Praha 1984
3. DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 280 stran, VŠCHT Praha 2006.
4. BLAŽEK J., RÁBL V.: Základy zpracování a využití ropy. 254 stran, VŠCHT Praha 2006.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3003/01
Zkratka EACHT
Název předmětu česky Environmentální aspekty chemických technologií
Název předmětu anglicky Environmental Impact of Chemical Technology
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.