Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obecná a anorganická chemie

Cíle předmětu

- Osvojení základních pojmů z oblasti struktury atomů a chemických vazeb.
- Znalost souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu.
- Poznání zákonitostí průběhu chemických reakcí.
- Sestavení a vyčíslení chemických rovnic, provedení stechiometrických výpočtů.
- Seznámení s vlastnostmi a aplikací nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin.
- Základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6.

TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8.

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2.

http://rccv.vsb.cz/itutor

Doporučená literatura

GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2018/01
Zkratka OACH
Název předmětu česky Obecná a anorganická chemie
Název předmětu anglicky General and Inorganic Chemistry
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.