Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř organické chemie

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Popsat laboratorní techniku a základní operace.
- Sestavit základní aparatury, provést vybrané syntézy.
- Identifikovat a separovat vybrané organické sloučeniny.
- Aplikovat manuální dovednosti a návyky, nezbytné pro úspěšnou práci v laboratoři.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Návody do laboratoří připravené vyučujícími.
McMURRY J., Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007, ISBN 978-80-7080-637-1.
SVOBODA J. a spol., Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080- 561-7.

Doporučená literatura

ČERVINKA O., DĚDEK V., FERLES M., Organická chemie. Informatorium Praha 1991, ISBN 80-8542-70-36.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2020/01
Zkratka LOCh
Název předmětu česky Laboratoř organické chemie
Název předmětu anglicky Laboratory of Organic Chemistry
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.