Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy chemie

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky.
Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.
Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1998
Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1999
Tržil J., Ullrych J., Slovák: Příklady z chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1994
Langová Š., Leško J.: Basic chemistry, ES VŠB - TU Ostrava 2005

Doporučená literatura

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1998
Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1999
Tržil J., Ullrych J., Slovák: Příklady z chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1994
Langová Š., Leško J.: Basic chemistry, ES VŠB - TU Ostrava 2005


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0018/07
Zkratka ZCH
Název předmětu česky Základy chemie
Název předmětu anglicky Introduction to Chemistry
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.