Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie II.

Cíle předmětu

• aplikovat znalosti z obecné chemie na posouzení vlastnosti prvků a jejich sloučenin,
• seznámit se s výrobou a použitím nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin,
• využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí.

Získané znalosti:
vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin.

Získané dovednosti:
základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2.

GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.
http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Doporučená literatura

http://rccv.vsb.cz/itutor
CHANG, Raymond. Chemistry. 4 th edition. Hightstown, USA, Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 0-07-010518-9.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-2002/02
Zkratka CH II.
Název předmětu česky Chemie II.
Název předmětu anglicky Chemistry II.
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.